Ülemiste City
Tartu Ülikool

Elektroonilised keeleressursid kirjaliku ärisuhtluse teenistuses

Eesmärk on suurendada koolitusel osalejate oskust koostada ja parandada elektrooniliste keeleressursside abil äritekste ning kujundada seeläbi ettevõtte kuvandit.

Teemad: 

Äriteksti keelekasutuse mõju ettevõtte kuvandile. Elektroonilised keelehooldeallikad, nt e-keelenõu. Eri liiki ametitekstide (nt e-kirjade, visiitkaartide) keelekasutus. Keelehooldeallikate praktika (ülesanded ja tagasiside)   Terminibaasid ja veebisõnastikud, nt Ekilex Terminibaaside ja veebisõnastike ning keeletehnoloogia praktika (ülesanded ja tagasiside) Keeletehnoloogilised lahendused, nt veebipõhine kõnetuvastus, masintõlge

Mida koolitusel õpid?

Koolitusel osalenu
- rakendab tekste luues ja parandades elektroonilisi keelehooldeallikaid;
- tunneb oma valdkonnaga seotud terminibaase ja veebisõnastikke;
- kasutab tekstiloomet toetavaid keeletehnoloogilisi lahendusi.

Info
Maht: 45 tundi (iseseisev töö 7 tundi)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 09. märts
Registreerimine: 27. veebruar
Õppejõud
Riina Reinsalu, Olga Gerassimenko, Kairi Janson (Riina Reinsalu: Tartu Ülikooli eesti keele tekstiõpetuse lektor, eesti keele väljendusõpetuse keskuse juhataja, kutseline keeletoimetaja, PhD (eesti keel), Olga Gerassimenko: keeleressursside spetsialist, MA (üldkeeleteadus), Kairi Janson: Eesti Keele Instituudi terminoloogiaprogrammi koordineerija-terminoloog, MA (eesti keel))
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

Koolitus koosneb kolmest koolituspäevast, millest esimene on pühendatud keelehooldeallikatele (nt ÕS, õigekeelsuskäsiraamat, isiku- ja kohanimeandmebaas), teine terminibaasidele ja -sõnastikele (nt Sõnaveeb, IATE) ning kolmas keeletehnoloogilistele lahendustele (nt masintõlge, kõnetuvastus ja -süntees). Koolituspäevade vahel on kaks praktikapäeva, kus toimuvad konsultatsioonid ning antakse individuaalset ja koondtagasisidet. Koolitus- ja praktikapäevade vahel tuleb teha 2 iseseisvat tööd, et harjutada elektrooniliste keeleallikate kasutamist ja parandada nende abil eri liiki tekste.

Kuupäevad 2022. aasta kevadel:
9. märts (keelehooldeallikate koolituspäev)
23. märts (keelehooldeallikate praktikapäev)
6. aprill (terminibaaside ja -sõnastike koolituspäev)
20. aprill (terminibaaside ja veebisõnastike ning keeletehnoloogia praktikapäev)
4. mai (keeletehnoloogiliste lahenduste koolituspäev)

Auditoorne õppetöö (koolitus- ja praktikapäevad) toimuvad veebipõhise kontaktõppena Zoomis kella 9-16, iseseisev töö e-õppe keskkonnas Moodle vabalt valitud ajal.

Õppevorm
täielikult veebipõhine õpe
Hindamine

Tunnistus

Nõuded lõpetamiseks: Osalemine 70% kontaktõppes, jooksvate iseseisvate tööde sooritamine, õpiväljundite saavutamine

Kursuse kontakt
Ülle Niin (ylle.niin@ut.ee)

AVASTA