Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Reklaam ja sisuloome (intensiivkursus)

MIkrokraadi "Reklaam ja sisuloome" intensiivse õppekava jooksul saab õppija peamised teadmised reklaami ja kuvandiloome valdkonnas, lahendab loovülesandeid ning loob reklaamklipi. Õppekava läbimine annab teadmised reklaamitegevuse üldise sisu ja erinevate suundade mõistmiseks. Praktilised tegevused loovad oskused õpitu kasutamiseks ning loovülesannete lahendamiseks, Õppijad loovad audiovisuaalse (AV) reklaamklipi. Õppekava eripära on teoreetiliste ja praktiliste tegevuste sidumine intensiivseks ühesemestriliseks õppeks.

Õppetöö toimub peamiselt koos Reklaami ja suhtekorralduse bakalaureuseõppe rühmadega ning toimub sügissemestril. Õppkava läbimise eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Mikrokraadi õppekava raames läbitud ainekursuseid, mis on seotud ka tasemeõppe kursustega, on võimalik arvestada edasistes õpingutes. 

Mikrokraadi õppekava valib oma teadmiste-oskuste täiendamiseks inimene, kes on huvitatud reklaami valdkonnast, kuid kellel ei ole varasemaid teadmisi ja kogemusi turundussõnumite teisendamiseks mõjusateks loovlahendusteks. Mikrokraadi õppekava läbinu saab ennast edaspidi rakendada erinevatel ametikohtadel, mis on seotud organisatsiooni turundus- ja reklaamitegevuse ning kuvandiloomega.

Õppima asumiseks on vajalik huvi reklaamivaldkonna vastu, valmisolek läbida kõik õppekava moodulid ning inglise keele oskus tasemel B2.

Õppima pääsemiseks on vajalik koostada motivatsioonikiri, mille alusel valitakse osalejad. Õppima asuma kutsutakse personaalselt. Palume kõigepealt koostada motivatsioonikiri. 
Täpsema info kursuse kohta leiad SIIN.

Mida koolitusel õpid?

Õppekava läbinu:

  • omab süsteemset ülevaadet reklaamiteooria alustest ning põhimõistetest, reklaamist turundus- ning promotsioonitegevuses;
  • mõistab reklaamitöö tegelikkust ning on läbinud loomeprotsessi, hinnanud ja teostanud loovlahendusi;
  • vormistab reklaami ideid ja lugu piltstsenaariumina (storyboard);
  • on osalenud reklaamklipi tootmisprotsessis ja teab selle etappe, rolle ja ameteid; 
  • mõtestab, seostab ja rakendab õppekava läbimisel omandatud teadmisi ja kogemusi.
Maht: 122 h (iseseisev töö 398 h)
Tasulisi kohti: 5 (1600€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 29. jaanuar
Õppejõud
Tiina Hiob, Alar Pink, Andres Jõesaar, Uku Nurk, Alvar Jaakson, Sven Luka
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub perioodil 29.08.2022 kuni 29.01.2023 Tallinna Ülikoolis.

Õppevorm
Mikrokraadiõpe
Hindamine

Kursuse läbinud osaleja saab TLÜ tõendi mikrokraadi läbimise kohta.

Kursuse kontakt
Katrin Sigijane (katrin.sigijane@tlu.ee)
Veel samal teemal 4
Tallinn
Tallinna Ülikool
Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve
Maht
40 h
Algus
26. oktoober 2022
Õppejõud
Lauri Laasik, montaažirežissöör, BFM koolitaj . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutu ...
Maht
40 h
Algus
06. jaanuar 2023
Õppejõud
Siiri Häidma, MSc digitaalsed õpimängud, BFM . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Sotsiaalmeedia turundus algajatele
Maht
40 h
Algus
07. november 2022
Õppejõud
Berit Renser, MA meediakommunikatsioonis (TLÜ . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Tootearendus ja turundus
Maht
40 h
Algus
02. november 2022
Õppejõud
Madis Lokotar
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA