Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Reklaam ja praktiline sisuloome

Mikrokraadi õppekava on mõeldud neile, kes on reklaamitegevusest huvitatud ja puutuvad valdkonnaga tööalaselt kokku, kuid kellel puudub vastav erialane ettevalmistus. Mikrokraadi õppekava läbinu saab teadmised ja oskused, mis toetavad töötamist reklaamistrateegia kavandamist ja reklaamiloomet eeldavatel töökohtadel. Õppima asumiseks on vajalik huvi reklaamivaldkonna vastu, valmisolek läbida kõik õppekava moodulid ning inglise keele oskus tasemel B2. Kuna õpe on suures osas seotud bakalaurseuseõppe õppekavaga, on läbitud erialased moodulid edasises õppes arvestatavad erinevate ainekursustena.

Mikrokraadi "Reklaam ja praktiline sisuloome" õppekava on oma olemuselt reklaami, loojutustamise ja visuaalse kommunikatsiooni õppeprogramm, mis toetab reklaamiloomeks oluliste teamiste ja oskuste omandamist. Õppekava läbimine annab teadmised ja oskused reklaamitekstide analüüsimiseks, visuaalide kavandamiseks ja hindamiseks, pakub võimalust osaleda audiovisuaalse (AV) reklaami tootmisprotsessis kavandamisest lõpptulemuseni ning kujundab eeldused ettevõtte või organisatsiooni visuaalse kommunikatsiooni kvaliteedi hindamiseks. Õppija lahendab erinevaid loovülesandeid ideest teostuseni.

Õppetöö toimub peamiselt koos bakalaureuseõppe Raklaami ja suhtekorralduse õpperühmadega ja kestab kaks semestrit. Õppe eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Mikrokraadi õppekava raames läbitud ainekursuseid on võimalik arvestada edasistes õpingutes. 

Tutvu täpsemalt programmiga SIIN.

Mida koolitusel õpid?

Õppekava läbinud osaleja:

  • mõistab reklaamitegevuse tegelikkust sh on kogenud loomeprotsessi, teostanud ja hinnanud  loovlahendusi;
  • koostab, analüüsib ja hindab erinevaid reklaamtekste;
  • vormistab reklaami ideid ja lugu piltstsenaariumina (storyboard);
  • on osalenud reklaamklipi tootmisprotsessis ja teab selle etappe, rolle ja ameteid; 
  • oskab arvestada ettevõtte või organisatsiooni visuaalsele identiteedile (CVI) esitatavaid sisu- ja vorminõudeid;
  • analüüsib ettevõtte või organisatsiooni visuaalset kommunikatsiooni;
  • mõtestab, seostab ja rakendab omandatud teadmisi ja kogemusi.
Maht: 132 h (iseseisev töö 336 h)
Tasulisi kohti: 5 (1440€)
Keel: eesti keeles
Algus: 05. september
Registreerimine: 30. juuni
Õppejõud
Tiina Hiob, Andres Jõesaar, Uku Nurk, Alvar Jaakson, Sven Luka
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub perioodil 05.09 - Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn

Õppevorm
Mikrokraadiõpe
Hindamine

Tallinna Ülikooli tunnistus mikrokraadi läbimise kohta. Eelduseks on, et läbitakse kõik moodulid ja sooritatakse arvestused. 

Kursuse kontakt
Katrin Sigijane (katrin.sigijane@tlu.ee)
Veel samal teemal 4
Tallinn
Tallinna Ülikool
Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve
Maht
40 h
Algus
26. oktoober 2022
Õppejõud
Lauri Laasik, montaažirežissöör, BFM koolitaj . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutu ...
Maht
40 h
Algus
06. jaanuar 2023
Õppejõud
Siiri Häidma, MSc digitaalsed õpimängud, BFM . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Sotsiaalmeedia turundus algajatele
Maht
40 h
Algus
07. november 2022
Õppejõud
Berit Renser, MA meediakommunikatsioonis (TLÜ . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Tootearendus ja turundus
Maht
40 h
Algus
02. november 2022
Õppejõud
Madis Lokotar
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA