Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Eelkooliealiste laste muusikaõpetaja ja huvikooli juhendaja

Mikrokraadi õppekava toetab muusikaõpetajat või muusikaringi juhendajat töös eelkooliealiste lastega. Õppekava annab teoraatilised teadmised muusikaõppe kavandamiseks ja läbiviimiseks eelkooliealistele lastele ning pakub võimalusi omandatu praktiseerimiseks. Õppe kätkeb endas nii õpetajaoskuste arendamist kui võimalust läbida individuaalne instrumendi (klaveri või vokaal) ja hääleõpe kursus.

Õppetöö toimub igal teisel reedel koos Muusikaõpetaja magistriõppe üliõpilastega ja individuaaltundidena personaalse tunniplaani alusel, mis koostatakse kokkuleppel õppija ja õppejõu vahel. Õppekava läbitakse kahe semestri jooksul. Õppe eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Mikrokraadi õppekava raames läbitud tasemeõppe ainekursuseid on võimalik arvestada edasistes õpingutes. 

Täpsem info kursuse kohta SIIN.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadi õppekava läbinud osaleja:

- oskab valida ning rakendada otstarbekaid muusikadidaktilisi meetodeid lõimides muusikalisi tegevusi lapse üld- ja muusikaliste pädevuste kujundamisel;
- tunneb raamkava ning põhirepertuaari ja muusika kuulamise metoodikat, suudab koostada saateid;
- koostab muusikatunni, mängude töötoa ja peo kava ning viib kavandatud tegevused ellu;
- on teadlik erinevatest erivajadustest ja võimalustest muusikaliseks tegevuseks erivajadusega lastega;
- teab multimeedia põhialuseid ning näeb multimeedia rakendamisvõimalusi pedagoogilises töös,
- oskab juhtida hääle tervislikku kasutamist; 
- tunneb pilli- või vokaali spetsiifikat, esitab valitud repertuaari.

Maht: 185 h (iseseisev töö 361 h)
Tasulisi kohti: 5 (1760€)
Keel: eesti keeles
Algus: 05. september
Registreerimine: 29. august
Õppejõud
Heddi Reinsalu, Vaike Kiik-Salupere, Marit Mõistlik-Tamm, Pille Saar
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

 - Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 27, Tallinn

Õppevorm
Mikrokraadiõpe
Hindamine

Kursuse läbimisel väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus. 

Kursuse kontakt
Katrin Sigijane (katrin.sigijane@tlu.ee)
Veel samal teemal 5
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Fotograafia ja video loomine ettevõtte too ...
Maht
48 h
Algus
14. november 2022
Õppejõud
Lisett Kruusimäe ja Maria Tyutina
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Funktsionaalse treeningu alused
Maht
96 h
Algus
04. november 2022
Õppejõud
Kristjan Port, Indrek Rannama, Kirsti Pedak, . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Haapsalu
Tallinna Ülikool
Praktilised projektid lasertöötluspingil
Maht
28 h
Algus
12. oktoober 2022
Õppejõud
Gina Metssalu
Keel
Eesti keeles
Veebikoolitus
Eesti Maaülikool
Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisette ...
Maht
4 h
Algus
25. november 2022
Õppejõud
Katrin Laikoja
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Uurimistööde juhendamine
Maht
56 h
Algus
24. november 2022
Õppejõud
Irma Nool, Maigi Lepik, Siret Piirsalu, Merle . . .
Keel
Eesti keeles
Tasulisi kohti 5 (140 eurot€)

AVASTA