Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Rohepöörde juhtimine

Rohepöörde juhtimise mikrokraadiprogrammi eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused, mis tagaksid organisatsioonide sujuva rohepöörde ning kestliku arengu.

Tegemist on interdistsiplinaarse programmiga, mis lõimib mitut valdkonda – keskkonna- ja innovatsioonipoliitika, keskkonnajuhtimine, toote- ja teenusearendus, kommunikatsioon, jätkusuutlik ja vastutustundlik juhtimine ning psühholoogia.

Tallinna Ülikooli ja TalTechi ühine mikrokraadiprogramm on suunatud vähemalt bakalaureuse kraadiga juhtidele ja spetsialistidele nii era- kui avalikust sektorist, kes puutuvad oma igapäevatöös või lähitulevikus kokku rohepöörde, keskkonnasäästliku ja tasaarenguga, keskkonna- ja innovatsioonipoliitika meetmete rakendamise ning seotud kommunikatsiooniga. Oodatud on tooteid ja/või teenuseid pakkuvate organisatsioonide osakonna-, protsessi-, teenuse- ja tootejuhid, kvaliteedispetsialistid, tootmisinsenerid ja -juhid, projekti-, haldus-, arendus- ja tegevjuhid. Samuti ootame spetsialiste avalikust sektorist, kes töötavad igapäevaselt keskkonda ja jätkusuutlikkust puudutavate küsimustega. 

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud osaleja:

 • oskab enda (ja organisatsiooni) tegevust analüüsida ja mõtestada lähtuvalt säästva arengu eesmärkidest;
 • on teadlik keskkonna- ja innovatsioonipoliitika põhimõtetest, suundadest ja meetmetest ning oskab hinnata võimalusi enda või organisatsiooni arenguks;
 • mõistab keskkonnakommunikatsiooni olulisust ja selle väljakutseid keskkonnakäitumise muutmisel;
 • suudab selgitada, mis on keskkonnajuhtimissüsteem ning milline on keskkonnajuhtimise roll organisatsiooni juhtimissüsteemis;
 • oskab läbi viia toote/teenuse elutsükli analüüsi;
 • teab kestliku toote/teenuse väljatöötamise põhimõtteid ja oskab neid rakendada;
 • tunneb erinevaid jalajälje mõõtmise meetodeid ja oskab valida neist lähtuvalt organisatsooni tegevusalast sobilikuma;
 • tunneb parimaid praktikaid keskkonnamõjude vähendamiseks;
 • oskab koostada organisatsiooni strateegilisi suuniseid jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • oskab seostada EL jätkusuutlikkuse regulatsioone strateegilise juhtimisega;
 • mõistab kompleksseid sotsiaalseid küsimusi, mis seisavad globaalses keskkonnas uute ettevõtete ees;
 • suudab tuvastada ühiskonna võtme probleeme kogu maailmas;
 • suudab luua keskkonnateadliku ja sotsiaalselt vastutava organisatsioon;
 • on teadlik muutuste psühholoogia juurprobleemidest ning oskab rakendada vastavaid võtteid nii enda kui meeskondlike pingutuste elluviimiseks kestliku arengu toetamisel.    
Maht: 118 h (iseseisev töö 324 h)
Koolituskrediidi kohti 2
Tasulisi kohti: 20 (1920€)
Keel: eesti keeles
Algus: 10. september
Registreerimine: 10. juuni
Õppejõud
Jaanus Terasmaa, Katrin Männik, Piret Vacht, Kaimo Sonk, Merle Ojasoo, Katri-Liis Lepik, Aleksander Pulver, Bianka Plüschke-Altof
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub perioodil september 2022 kuni mai 2023.
Tutvu lähemalt kursuse infoga SIIN

NB! Koolituskrediiti saab kasutada 2 EAPd  ehk 16 tundi (osaleja kohta). Juhul kui soovite krediiditunde kasutada, siis andke soovist teada koolituskrediit@eek.ee ja teeme arve ümber. 

Õppevorm
mikrokraadiõpe
Hindamine

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli tunnistus. 

Kursuse kontakt
Katrin Soidra-Zujev (katrin.soidra-zujev@tlu.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Meeskonnatöö kaugjuhtimine ning tööõigus
Maht
40 h
Algus
09. jaanuar 2023
Õppejõud
Hille Raud ja Egle Saska
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Projektijuhtimise tarkvara MS Project kasutamine
Maht
28 h
Algus
25. oktoober 2022
Õppejõud
Jüri Orlov
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias
Maht
40 h
Algus
24. oktoober 2022
Õppejõud
Brigitt Põldma
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA