Ülemiste City
Tallinna Tehnikaülikool

Strateegiline juhtimine ja poliitika-analüüs avalikus sektoris

Täpsem info ja kandideerimine

Mikrokraadikava eesmärk on anda laiapõhjaline oskus analüüsida ühiskondlikke probleeme, seada strateegilisi eesmärke, tulemusnäitajaid ning planeerida vajalikke tegevusi ja ressursse eesmärkide saavutamiseks. Õpetatakse mõistma strateegilise planeerimise eripära avalikus sektoris, tulemusjuhtimise ja poliitikaanalüüsi piire. Tutvustatakse poliitikaanalüüsi meetodeid ja poliitika hindamise rolli poliitikakujundamise tsüklis. Lihvitakse oskust hinnata juba tehtud poliitikaanalüüside kvaliteeti.

Mida koolitusel õpid?

Kava lõpetanu
•mõistab strateegilise juhtimise, tulemusjuhtimise ja finantsjuhtimise reformide põhjuseid avalikus sektoris;
•toob välja avaliku ja erasektori strateegilise ja finantsjuhtimise peamised erinevused;
•püstitab asjakohased strateegilised eesmärgid ja valib sobivad tulemusindikaatorid;
•oskab koostada strateegilisi plaane avalikus sektoris, hinnata olemasolevaid plaane ja nende seoseid eelarvega;
•mõistab seoseid strateegilise planeerimise, tulemusjuhtimise, ressursside juhtimise ja poliitikaanalüüsi vahel;
•mõistab poliitikaanalüüsi ja hindamise rolli poliitikatsüklis;
•oskab kasutada peamiseid poliitikaanalüüsi meetodeid (kulu-tulu analüüs, õigusaktide mõju analüüs, kvalitatiivsed meetodid jne);
•saab aru poliitikaanalüüsi põhimõistetest (säästlikkus, tõhusus, mõjusus, võrdsus, piisavus, jätkusuutlikkus, kohasus jne);
•oskab hinnata teostatud poliitikaanalüüse ning nende põhjal tehtud soovituste kvaliteeti.

Maht: 128 h (iseseisev töö 184 h)
Tasulisi kohti: 10 (756€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 12. august
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
Õppevorm
Õppetöö koos TalTech päevaõppe üliõpilastega
Hindamine

Kursuste läbinule väljastatakse TalTech tunnistus.

Kursuse kontakt
Avatud õppe keskus (avatudope@taltech.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Meeskonnatöö kaugjuhtimine ning tööõigus
Maht
40 h
Algus
09. jaanuar 2023
Õppejõud
Hille Raud ja Egle Saska
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Projektijuhtimise tarkvara MS Project kasutamine
Maht
28 h
Algus
25. oktoober 2022
Õppejõud
Jüri Orlov
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias
Maht
40 h
Algus
24. oktoober 2022
Õppejõud
Brigitt Põldma
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA