Ülemiste City
Tallinna Tehnikaülikool

Inimeste ja võrgustike juhtimine avalikus sektoris

Täpsem info ja kandideerimine

Mikrokraadikava eesmärk on aidata mõista ja lahendada inimeste juhtimise, koordineerimise ja koostööga seotud avaliku halduse süsteemitasandi juhtimisküsimusi. Esmalt analüüsitakse, millest sõltub keeruliste poliitikaprobleemide lahendamine avalikus sektoris ning kuidas inimeste, meeskondade ja võrgustike juhtimine aitavad poliitika eesmärke ellu viia. Keskendutakse koos tegutsemise tõketele ja õpitakse neid ületama. Antakse ülevaade avaliku teenistuse põhiküsimustest ning reformisuundadest Eestis ja mujal. Õpetatakse personalijuhtimise meetodeid ja funktsioone ning analüüsitakse personalijuhtimise teoreetiliste aluste paikapidavust ning praktikate rakendatavust avalikus sektoris.

Mida koolitusel õpid?

Kava lõpetanu
•mõistab avaliku poliitika probleemide olemust ning koordineerimise ja koostöö rolli poliitikate kujundamisel ja elluviimisel;
•teab koordineerimise baasmehhanisme ja instrumente;
•oskab planeerida võrgustiku-tüüpi koostöövormide tegevust ja ressursse;
•tunneb avaliku teenistuse põhiprintsiipe, avalikku eetikat ja ametnike käitumist reguleerivaid põhiväärtusi;
•tunneb erinevaid avaliku teenistuse süsteeme ning rahvusvahelisi reformisuundi viimastel aastakümnetel;
•teab Eesti avaliku teenistuse süsteemi põhialuseid, keskseid probleeme ning arenguvajadusi;
•hindab kriitiliselt erinevaid personalijuhtimise lähtealuseid, trende ja praktikaid ning analüüsib nende tugevaid ja nõrku külgi;
•tunneb personali valiku ja värbamissüsteemide ning karjäärijuhtimise rolli ja meetodeid avaliku teenistuse juhtimisel;
•mõistab ametnike hindamise ja tasustamise problemaatikat ning tunneb vastavaid meetodeid ja arenguid.

Maht: 128 h (iseseisev töö 184 h)
Tasulisi kohti: 10 (756€)
Keel: eesti ja inglise keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 12. august
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
Õppevorm
Õppetöö koos TalTech päevaõppe üliõpilastega
Hindamine

Kava läbinutele väljastatakse TalTech tunnistus.

Kursuse kontakt
Avatud õppe keskus (avatudope@taltech.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Meeskonnatöö kaugjuhtimine ning tööõigus
Maht
40 h
Algus
09. jaanuar 2023
Õppejõud
Hille Raud ja Egle Saska
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Projektijuhtimise tarkvara MS Project kasutamine
Maht
28 h
Algus
25. oktoober 2022
Õppejõud
Jüri Orlov
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias
Maht
40 h
Algus
24. oktoober 2022
Õppejõud
Brigitt Põldma
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA