Ülemiste City
Tallinna Tehnikaülikool

Hajaenergeetika

Täpsem info ja kandideerimine

Anda süvendatud teadmisi ja oskuseid:
• elektrisüsteemide sh. hajaenergeetika plaanimise, projekteerimise ning nende tasuvuse hindamise valdkonnas;
• taastuvaid energiaallikaid kasutavatest elektri tootmise tehnoloogiatest ning elektrituulikute ja päikesepaneelide planeerimisest, püstitamisest ja arendamisest;
• hajatootmise liitumise ja sidumise kohta elektri- ja muude võrkudega nii on-grid kui ka off-grid lahenduste puhul;
• intelligentsetest elektrivõrkudes ja nullenergiahoonetest kasutatavatest elektritootmist ja -tarbimist balansseerivatest energia salvestitest, meetoditest ja juhtimisalgoritmidest ja nende mõjudest elektrisüsteemis;
• energeetika objektide tasuvuse kriitiliseks hindamiseks.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadikava edukalt läbinud:
• omandab süsteemse süvendatud ülevaate ja laiapõhjalised teadmised hübriidenergiasüsteemide eriala mõistetest, kasutatavatest tehnoloogiatest, uurimismeetoditest ning väikeelektrijaamade kasutatavusest energiasüsteemis;
• planeerib tuule- ja päikeseelektrijaamasid lähtuvalt asukoha spetsiifikast ja mõistab elektrivõrguga liitumise ja sidumise põhimõtteid;
• prognoosib, analüüsib ja hindab taastuvenergial talitlevate elektrijaamade talitlust ja nende juhusliku toodangu tasakaalustamise võimalusi energiasüsteemis;
• analüüsib hajaenergeetika tootmis- ja tarbimiskõveraid ning hindab nende alusel energiasalvestus- ja koormuste juhtimisvajadusi;
• analüüsib ja hindab hajatootmisseadmete ja salvestite majandusnäitajaid, nende rakendamisega seotud tulusid ja kulusid ning tasuvust.
• oskab iseseisvalt ja loovalt identifitseerida ja formuleerida hajaenergeetikaga seotud probleeme või uurimisküsimusi ning neid adekvaatsete meetoditega lahendada.

Maht: 256 h (iseseisev töö 368 h)
Tasulisi kohti: 10 (1176€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 12. august
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
Õppevorm
Õppetöö koos TalTech päevaõppe üliõpilastega
Hindamine

Kava läbinuile väljastatakse TalTech tunnistus.

Kursuse kontakt
Avatud õppe keskus (avatudope@taltech.ee)
Veel samal teemal 5
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Fotograafia ja video loomine ettevõtte too ...
Maht
48 h
Algus
14. november 2022
Õppejõud
Lisett Kruusimäe ja Maria Tyutina
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Funktsionaalse treeningu alused
Maht
96 h
Algus
04. november 2022
Õppejõud
Kristjan Port, Indrek Rannama, Kirsti Pedak, . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Haapsalu
Tallinna Ülikool
Praktilised projektid lasertöötluspingil
Maht
28 h
Algus
12. oktoober 2022
Õppejõud
Gina Metssalu
Keel
Eesti keeles
Veebikoolitus
Eesti Maaülikool
Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisette ...
Maht
4 h
Algus
25. november 2022
Õppejõud
Katrin Laikoja
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Uurimistööde juhendamine
Maht
56 h
Algus
24. november 2022
Õppejõud
Irma Nool, Maigi Lepik, Siret Piirsalu, Merle . . .
Keel
Eesti keeles
Tasulisi kohti 5 (140 eurot€)

AVASTA