Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Müügijuht

Kursus on suunatud inimestele, kes on edenenud karjääriredelil müügijuhi positsioonile (või kellel on selleks soovi ja väljavaateid), kuid kelle varasem haridustaust on mõnest teisest valdkonnast.

Õppekava koosneb viiest moodulist: müügikorraldus, müügimeeskonna juhtimine, tarbimispsühholoogia ja turundus, isiklik müük ja läbirääkimised ning kliendihaldus.

Kursusele registreerunutega toimub 8. augustil vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi arvamise kohta.

Mida koolitusel õpid?
  • Mõistab ettevõtte strateegia olemust ja müügijuhi rolli organisatsiooni eesmärkide täitmisel.
  • Kavandab müügiplaani, tegevuskava ja meeskonna lähtudes ettevõtte müügistrateegiast.
  • Toetab, juhendab ja arendab müügimeeskonda ettevõtte eesmärkide täitmiseks ning töötajate motivatsiooni tagamiseks.
  • Ennetab ja lahendab probleeme ning pingeolukordi meeskonnas tundes suhtlemispsühholoogiat ja kasutades sobivaid juhtimisstiile.
  • Mõistab tarbimispsühholoogia olemust ja toodete väärtuspakkumiste kujundamise põhimõtteid lähtudes ettevõtte strateegiast.
  • Korraldab meeskonnas ja viib ise läbi müügi- ning kliendihaldustegevusi lähtudes ettevõtte kliendisegmenteerimisest ja segmendipõhistest müügi-, haldus-, teenindus- ning turundusstrateegiatest.
Maht: 384 h (iseseisev töö 864 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 05. september
Registreerimine: 04. august
Õppejõud
Madis Lokotar, Helo Tamme, Esta Soover, Tanel Tammemäe, Rita Murd, Kersti Pärn, Ene Paadimeister, Rain Veetõusme, Rain Arro, Liina Jundas, Kristina Kask, Janne Kerdo, Mariliis Lill, Marius Kuningas (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub alates septembrist kolmel õhtul nädalas (esmaspäev kuni neljapäev) Tallinna Majanduskooli ruumides.

Õppevorm
õhtune
Hindamine

Teemasid hinnatakse mitteeristavalt. Teema hinne kujuneb kõikide ettenähtud suuliste ja kirjalike tööde sooritamisel positiivsele tulemusele. Hindamise eelduseks on aruteludes ja rühmatöödes osalemine, praktiliste tööde ja kodutööde sooritamine, hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. Kohustuslik osavõtt 75% kontaktõppest. 

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse, kui õppija on saavutanud õpiväljundid lävendi tasemel ja sooritanud selleks ettenähtud hindamisülesanded.   Kui õpinguid ei täideta täies, st nõutud mahus, väljastatakse õppijale soovi korral tõend selle mahu kohta, mis tal tehtud/sooritatud on. 

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina.agukas@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 4
Tartu
Tartu Ülikool
Kliendipsühholoogia mikrokraadiprogramm
Maht
15 EAP (72 tundi auditoorset, 318 h iseseisvat tööd) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õp . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Reklaamipsühholoogia
Maht
16 h
Algus
27. aprill 2023
Õppejõud
Tiina Hiob
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutu ...
Maht
40 h
Algus
06. jaanuar 2023
Õppejõud
Siiri Häidma, MSc digitaalsed õpimängud, BFM . . .
Keel
Eesti keeles
Tartu
Tartu Ülikool
Turundus tänapäeval
Maht
15 EAP (74 h auditoorset, 316 h iseseisvat õpet) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õp . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA