Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Müügijuht

Kursus on suunatud inimestele, kes on edenenud karjääriredelil müügijuhi positsioonile (või kellel on selleks soovi ja väljavaateid), kuid kelle varasem haridustaust on mõnest teisest valdkonnast.

Õppekava koosneb viiest moodulist: müügikorraldus, müügimeeskonna juhtimine, tarbimispsühholoogia ja turundus, isiklik müük ja läbirääkimised ning kliendihaldus.

Kursusele registreerunutega toimub 14.08.24 veebivestlus.

Link vestlusele saadetakse eelneval tööpäeval.

Mida koolitusel õpid?
  • Mõistab ettevõtte strateegia olemust ja müügijuhi rolli organisatsiooni eesmärkide täitmisel.
  • Kavandab müügiplaani, tegevuskava ja meeskonna lähtudes ettevõtte müügistrateegiast.
  • Toetab, juhendab ja arendab müügimeeskonda ettevõtte eesmärkide täitmiseks ning töötajate motivatsiooni tagamiseks.
  • Ennetab ja lahendab probleeme ning pingeolukordi meeskonnas tundes suhtlemispsühholoogiat ja kasutades sobivaid juhtimisstiile.
  • Mõistab tarbimispsühholoogia olemust ja toodete väärtuspakkumiste kujundamise põhimõtteid lähtudes ettevõtte strateegiast.
  • Korraldab meeskonnas ja viib ise läbi müügi- ning kliendihaldustegevusi lähtudes ettevõtte kliendisegmenteerimisest ja segmendipõhistest müügi-, haldus-, teenindus- ning turundusstrateegiatest.
Maht: 384 h (iseseisev töö 864 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 19. september
Registreerimine: 11. august 2024
Õppejõud
Madis Lokotar, Helo Tamme, Esta Soover, Tanel Tammemäe, Rita Murd, Kersti Pärn, Ene Paadimeister, Rain Veetõusme, Rain Arro, Liina Jundas, Kristina Kask, Janne Kerdo, Mariliis Lill, Marius Kuningas (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub õppeperioodil neljal õhtul nädalas (esmaspäev kuni neljapäev) Tallinna Majanduskooli ruumides.

Õppevorm
õhtune
Hindamine

Teemasid hinnatakse mitteeristavalt. Teema hinne kujuneb kõikide ettenähtud suuliste ja kirjalike tööde sooritamisel positiivsele tulemusele. Hindamise eelduseks on aruteludes ja rühmatöödes osalemine, praktiliste tööde ja kodutööde sooritamine, hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. Kohustuslik osavõtt 75% kontaktõppest. 

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse, kui õppija on saavutanud õpiväljundid lävendi tasemel ja sooritanud selleks ettenähtud hindamisülesanded.   Kui õpinguid ei täideta täies, st nõutud mahus, väljastatakse õppijale soovi korral tõend selle mahu kohta, mis tal tehtud/sooritatud on. 

Kursuse kontakt
Merike Paat (merike.paat@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 6
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Ekspordispetsialist
Maht
360 h
Algus
19. september 2024
Õppejõud
Ele-Merike Pärtel, Triin Lind, Marius Kuninga . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Kategooriaspetsialist
Maht
342 h
Algus
19. september 2024
Õppejõud
Kristjan Anderson, Kerttily Golubeva, Kristii . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Kinnisvaramaakler
Maht
384 h
Algus
03. september 2024
Õppejõud
Ardo Lepp; Inga Sild; Hille Raud; Jaan Trofim . . .
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Me peame rääkima armastusest
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aet Kull, Pille Laub
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Teadlik tähendusloome sotsiaalmeedias
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Triin Rum
Keel
Eesti keeles
Pärnu
Tartu Ülikool
Teenuste arendamine ja turundus
Maht
140 h
Algus
02. september 2024
Õppejõud
Gerda Mihhailova (juhtimise ja teenusedisaini . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA