Ülemiste City
Tartu Ülikool

Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes

Õppekava eesmärgiks on toetada õpetamisülesandega töötajate ning nende juhtide ja nõustajate professionaalset arengut, et nad oleksid tulemuslikud nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel, kus ennastjuhtivad koostöised õppijad kasutavad mõistlikult haridustehnoloogilisi võimalusi õppeprotsessi tõhustamisel.

Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus õpetamisülesandeid täitval ametikohal või ametikohal, mille raames juhitakse või nõustatakse õpetamisülesandeid täitvaid töötajaid.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Õppekava lõpetanu
1) omab üldist ülevaadet tehnoloogia kasutamisest hariduses;
2) oskab mõtestatult tehnoloogiat enda õpetamispraktikasse integreerida;
3) omab üldist ülevaadet probleemide lahendamisest, uurimuslikust õppest, koostöös õppimisest ning eneseregulatsioonist ja refleksioonist;
4) oskab analüüsida ja planeerida sobivaid õpiolukordi;
5) suudab kujundada hariduses tehnoloogia rolliga seotud küsimustes reflekteeriva hoiaku;
6) omab üldist ülevaadet digitaalsest kirjaoskusest (sh info- ja andmepädevus, suhtlemine ja koostöö, digisisu loomine, ohutus).

Maht: 17 EAP - 70 auditoorset + 372 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1020€)
Keel: inglise keeles
Algus: 15. august
Registreerimine: 15. juuli
Õppejõud
Margus Pedaste, Emanuele Bardone, Mario Mäeots
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

Lähiõpe: 15-23 august 2022
Distantsõpe: september 2022 - jaanuar 2023

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Programmi läbimise eelduseks on õppekava täitmine, kõigi õppeainete sooritamine positiivsele tulemusele.

Kursuse kontakt
Emanuele Bardone (emanuele.bardone@ut.ee)
Veel samal teemal 4
Tallinn
Tallinna Ülikool
Abiõpetaja lasteaias
Maht
96 h
Algus
20. oktoober 2022
Õppejõud
Tiia Õun, Kerstin Kööp, Evelyn Neudorf, Silvi . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Eri kultuuritaustaga õppijate kaasamine: m ...
Maht
32 h
Algus
11. oktoober 2022
Õppejõud
Karolin Mäe, Maria Sakarias, Mari Jõgiste
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest al ...
Maht
138 h
Algus
10. november 2022
Õppejõud
Katrin Poom-Valickis; Kriste Talving , Kadi G . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Õppija toetamine üldhariduskooli õpetaja abina
Maht
96 h
Algus
13. oktoober 2022
Õppejõud
Ene Hiiepuu, Kriste Talving, Mare Tereping, M . . .
Keel
Eesti keeles

AVASTA