Ülemiste City
Tartu Ülikool

Tulevikujuhi arenguprogramm

Mikrokraadiprogramm annab praktiseerivatele juhtidele teadmised ja oskused töiste olukordadega toimetulekuks iseenda väärtuseid, suhteid ja organisatsiooni eesmärke arvestaval viisil. Mikrokraadiprogrammi eesmärk on tõsta õppijate eneseteadlikkust ning -kindlust rakendada uuemaid teaduspõhiseid juhtimisvõtteid oma meeskonnas.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt kolme aastane juhtimiskogemus. Vajalik on inglise keele oskus.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Pärast kursuse läbimist õppija
* tunneb ratsionaalsete ning administratiivsete otsustamismudelite eripärasid ning erinevusi;
* oskab ära tunda heuristikute ning kognitiivsete nihete mõju otsuste tegemisel;
* oskab analüüsida tarbijate ja ettevõtete käitumist käitumuslike mudelite abil.
* mõistab ja oskab analüüsida töösoorituse juhtimise komponente ja kohta organisatsiooni arendamisel, nii töötaja kui juhi töö spetsiifikast ja organisatsiooni tulemuslikkusest lähtuvalt;
* mõistab ja oskab rakendada töösoorituse arendamise ja tagasisidestamise meetodeid (sh grupicoachingut) nii töötaja kui juhi töö spetsiifikast lähtuvalt.
* oskab analüüsida töösoorituse hindamise ja töötasustamise teoreetilisi ja praktilisi küsimusi ning prognoosida töösoorituse juhtimise positiivseid ja negatiivseid tagajärgi organisatsioonis.
* omandab praktilised oskused töösoorituse juhtimise valdkondades organisatsiooni, meeskonna ja indiviidi tasandil;
* mõistab meeskonnatööd, peamisi meeskonnatöö protsesse, sünergia tekkimist, rolle meeskonnas ja kuidas saavutada meeskonnas kõrget tulemuslikkust;
* läbi harjutamise on võimeline osalema meeskonnatöös ning analüüsima selle kulgu;
* omab häid teadmisi erinevatest käsitlustest ja praktikatest eestvedamise ning juhtimisstiilide kohta;
* on avastanud ja saanud teadlikumaks oma eelistatud isiklikust juhtimiskäekirjast;
* on alustanud oma juhtimisstiili kujundamist viisil, mis toetuks eelkõige õppija loomuomastele tugevustele ja oleks kooskõlas tema väärtushinnangutega;
* oskab teadlikumalt kohandada oma juhtimisstiili vastavalt kontekstile ja olukorrast tulenevatele vajadustele.

Maht: 12 EAP - 48 auditoorset + 264 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1590€)
Keel: eesti ja inglise keeles
Algus: 01. september
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Veiko Valkiainen, Veronika Krassavina, Kristjan Pulk, Kulno Türk jt
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

01.09.2022 - 15.06.2023

Sügissemestri ained toimuvad:
17.-18 september,
15.-16. oktoober
28. oktoober,
11.-12. november

Õppevorm
lähiõpe
Hindamine

Mikrokraadi saamiseks on vajalik kõikides ainetes saavutada vähemalt 51% nõutust.

Kursuse kontakt
Krista Jaakson (krista.jaakson@ut.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Meeskonnatöö kaugjuhtimine ning tööõigus
Maht
40 h
Algus
09. jaanuar 2023
Õppejõud
Hille Raud ja Egle Saska
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Projektijuhtimise tarkvara MS Project kasutamine
Maht
28 h
Algus
25. oktoober 2022
Õppejõud
Jüri Orlov
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias
Maht
40 h
Algus
24. oktoober 2022
Õppejõud
Brigitt Põldma
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA