Ülemiste City
Tartu Ülikool

Histoloogia histoloogilise tehnika alustega

Programmis osaleja omandab teadmised inimese organismi kudedest ja organite ehitusest. Praktiliste tööde käigus omandatakse oskused histoloogia ja patoloogia laboratooriumis töötamiseks.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud õppija
* tunneb histoloogliste preparaatide valmistamise põhimõtteid ja oskab preparaate mikroskopeerida;
* teab inimese embrüonaalse arengu varaseid arenguetappe, kudede ja organite embrüogeneesi ja mõistab väärarengute tekkimise põhjuseid;
* suudab iseloomustada kudede põhitüüpe ja näha seoseid kudede ehituse ja funktsiooni vahel;
* mõistab organite histoloogilise ehituse põhiprintsiipe;
* tunneb organite normaalset mikroskoopilist struktuuri ja suudab näha seoseid organite ja organsüsteemide ehituse ja talitluse vahel.

Maht: 12 EAP - 48 auditoorset + 104 praktika + 160 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1200€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. september
Registreerimine: 21. august 2022
Õppejõud
Andres Arend, Aimar Namm, Taavi Torga
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

01.09.2022 - 25.06.2023

Loengud ja praktikumid toimuvad osaliselt Moodle kursusel distantsõppena. Histoloogilise tehnika praktikumid toimuvad väikses rühmas (6 õppijat) auditoorselt vastavalt tunniplaanile.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Iga läbitud teema järel toimub teadmiste kontroll (test).

Programmi lõpetamise eelduseks on lõpueksami läbimine.

Kursuse kontakt
Andres Arend (andres.arend@ut.ee)

AVASTA