Ülemiste City
Tartu Ülikool

Histoloogia histoloogilise tehnika alustega

Programmis osaleja omandab teadmised inimese organismi kudedest ja organite ehitusest. Praktiliste tööde käigus omandatakse oskused histoloogia ja patoloogia laboratooriumis töötamiseks.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud õppija
* tunneb histoloogliste preparaatide valmistamise põhimõtteid ja oskab preparaate mikroskopeerida;
* teab inimese embrüonaalse arengu varaseid arenguetappe, kudede ja organite embrüogeneesi ja mõistab väärarengute tekkimise põhjuseid;
* suudab iseloomustada kudede põhitüüpe ja näha seoseid kudede ehituse ja funktsiooni vahel;
* mõistab organite histoloogilise ehituse põhiprintsiipe;
* tunneb organite normaalset mikroskoopilist struktuuri ja suudab näha seoseid organite ja organsüsteemide ehituse ja talitluse vahel.

Maht: 12 EAP - 48 auditoorset + 104 praktika + 160 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1200€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. september
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Andres Arend, Aimar Namm, Taavi Torga
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

01.09.2022 - 25.06.2023

Loengud ja praktikumid toimuvad osaliselt Moodle kursusel distantsõppena. Histoloogilise tehnika praktikumid toimuvad väikses rühmas (6 õppijat) auditoorselt vastavalt tunniplaanile.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Iga läbitud teema järel toimub teadmiste kontroll (test).

Programmi lõpetamise eelduseks on lõpueksami läbimine.

Kursuse kontakt
Andres Arend (andres.arend@ut.ee)
Veel samal teemal 16
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Company traditions to promote Active Lifes ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Uwa Odefa
Keel
Inglise keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Digital health and smart technology under ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Hannes Sjöblad
Keel
Inglise keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Juhitud ja juhtimata riskid töökeskkonnas ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Pia Pedanik, Aili Maar
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Kui oskad hästi magada, saad hästi elada
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Tuuliki Hion
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Kuidas toetada kaugtööd tegeva töötaja sot ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Getter Toome
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Meeskonna koostöö
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Raimo Ülavere
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Milleks tööandjale sotsiaalne tervis ja põ ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Marko Uibu, Triin Vihalemm
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Organisatsioonikultuur kui efektiivne töör ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Maaja Vadi
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Sinu veri ütleb rohkem kui tuhat sõna
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Mariken Ross
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Sisekliima ja töökeskkond
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Jarek Kurnitski
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Söömisharjumused, mis toetavad rõõmsameelsust
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Kristin Oja
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Terve Eesti terveks – illusioon või reaalsus?
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Annika Veimer
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Tervise tulevik
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Andreas Taalas
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Tugev tervis algab kõhust – kuidas hoolits ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Epp Sepp
Keel
Eesti keeles
Tartu
Tartu Ülikool
Uurimistöö alused tervishoius
Maht
13 EAP - 65 auditoorset + 35 praktika + 238 iseseisva töö h
Algus
12. september 2022
Õppejõud
Anneli Uusküla, Krista Fischer, Marika Tammar . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Vaimne tasakaal avab sinu täispotentsiaali
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Merike Sisask
Keel
Eesti keeles

AVASTA