Ülemiste City
Tartu Ülikool

Heaolu mõõtmine ja mõjutamine

Inimeste heaolu edendamine on paljude riikide ja ühiskondade, sh Eesti, arengu eesmärk.

Mikrokraad annab ettevalmistuse
1) sotsiaalse heaolu mõistmiseks ja mõtestamiseks;
2) teadmise sotsiaalse heaolu kohta kogutavatest andmetest;
3) mõõtmise meetoditest;
4) andmete kogumise võimalustest;
5) sotsiaalse heaolu analüüsi võimalustest;
6) sotsiaalse heaolu mõjutamise viisidest.

Sisse astumiseks on vajalik
- kõrgharidus vähemalt bakalaureuse tasemel või veenev motivatsioonikiri;
- motivatsioonikiri.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu
* tunneb erinevaid heaolukäsitlusi ning nende mõju heaolu kujundamisel;
* oskab mõõta heaolu erinevate näitajate kaudu;
* tunneb heaolu erinevaid domeene, sh mõistab nende omavahelisi seoseid;
* tunneb heaolu kujunemise mehhanisme ja mõjutamise võimalusi;
* orienteerub veebiuuringute metodoloogias ja oskab rakendada teadmisi veebiuuringu läbiviimisel;
* tunneb lihtsamaid kvantitatiivseid andmeanalüüsimeetodeid, oskab neid kasutada programmis R.

Maht: 12 EAP - 200 auditoorset + 112 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1140€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Mare Ainsaar, Oliver Nahkur, Indrek Soidla
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

29.08.2022 - 25.06.2023

Õppetöö on korraldatud peamiselt veebi vahendusel ning vastavalt ainete toimumisele tavalises õppekavas (samad ajad). Kõigil ainetel on veebis õppimise võimalus.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Lõpetamise eelduseks on kõigi õppeainete edukas läbimine.

Kursuse kontakt
Mare Ainsaar (mare.ainsaar@ut.ee)

AVASTA