Ülemiste City
Tartu Ülikool

Infovastupidavus

Infohäired ja mõjutustegevus avalikus inforuumis on üha sagedasem probleem nii professionaalses kommunikatsioonitöös kui ka indiviidi igapäevases infotarbimises. Infovastupidavuse mikrokraad pakub teaduspõhiseid ja kaasaegseid suundumusi mõjutustegevustest digikeskkondades, infohäiretega toimetuleku ja ühiskondliku vastupidavuse suurendamise praktikaid. Mikrokraadi õppeained on teaduspõhised, praktilise suunitlusega ja õppijast lähtuva interaktiivse õppemetoodikaga.

Õppima asumise eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kõrgharidusdiplom. Õppekohad täidetakse avalduste laekumise järjekorras - kui vabu kohti ei jagu, olete oodatud uuesti järgmisel semestril.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi läbinud õppija
* omab süsteemseid teadmisi erinevatest infohäirete ja mõjutustegevustega seotud teoreetilistest lähenemistest;
* mõistab erinevate meediainstitutsioonide rolli infokorratuse tingimustes;
* teab ja oskab ära tunda erinevaid infomanipulatsioonide ja mõjutustegevuste praktikaid;
* oskab rakendada teoreetilisi teadmisi praktilistes tegevustes indiviidide ja gruppide infovastupidavuse suurendamiseks.

Maht: 20 EAP - 300 auditoorset + 220 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1900€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Maria Murumaa-Mengel, Andra Siibak, Maia Klaassen, Krista Lepik, Ragne Kõuts-Klemm, Marju Himma-Kadakas, Kristjan Kikerpill, Diana Poudel
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

29.08.2022 - 25.06.2023

Sessioonõpe toimub kahel korral kuus reedeti ja laupäeviti kl 10-18. Õppetöö toimub auditoorselt (v.a veebipõhine kursus Meedia infokorratuse ajastul).

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Programmi lõpetamise eelduseks on osalemine mooduli õppeainetes ning iga aine lõpetamiseks kohustuslike nõuete täitmine. Mikrokraadiprogrammi edukal läbimisel väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus mikrokraadi omandamise kohta.

Kursuse kontakt
Kristi Juurik (kristi.juurik@ut.ee)

AVASTA