Ülemiste City
Tartu Ülikool

Kogukonna arendamine

Mikrokraadi eesmärk on anda osalejatele teadmised nüüdisaegsetest kogukonna arendamise teooriatest ja meetoditest, kestlikkuse kolmest aspektist (majanduslikust, sotsiaalsest ja ökoloogilisest) ja nende vastastikmõjust ning oskused nende teadmiste rakendamiseks kogukondade arendamisel. Mikrokraad annab tööriistad kestlike ja kogukonna osalust toetavate tegevuste ja kogukonna heaolu tõstvate muutuste kavandamiseks ja elluviimiseks.

Programmis osalemise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridus, inglise keele oskus. Kandideerimiseks on vajalik esitada motivatsioonikiri vastavalt etteantud vormile.

Saada kursuse kontaktisiku e-posti aadressile (kristi.juurik@ut.ee) motivatsioonikirjana lühike arutelu ühe kogukonna arendamise valdkonnas huvipakkuva probleemi ja selle uuendusliku lahendusvõimaluse üle. Lisa ka oma lühike ülevaade oma senisest kokkupuutest kogukondadega ning info eelneva hariduse kohta (kool, lõpetamise aasta).

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Edukas mikrokraadiprogrammi läbinu
1) tunneb kogukonna arendamise teoreetilisi käsitlusi ja nüüdisaegseid rakendamise põhimõtteid;
2) kujundab ja tasakaalustab protsesse kogukonna õiglasemaks ja kestlikuks toimimiseks;
3) rakendab kestlikkuse põhimõtteid kogukonna arendamisel;
4) teab inimese ja suhete agentsuse käsitlusi ning agentsuse komponentide arendamise võimalusi;
5) kujundab kogukonna agentsuse profiili tõstes teadlikkust inimväärikuse ja inimõiguste kaitsmisest, haavatavuse ja kerksuse dünaamikatest, kogukonnaliikmete retsiprooksest identiteediloomest ning mitmekesisuse (superdiversity) väärindamise vajalikkuses;
6) mõistab kestlikkuse kui teoreetilise kontseptsiooni, väärtuskategooria ja praktilise eesmärgi tähendust ja olulisust;
7) teab majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise kestlikkuse põhiprintsiipe ning mõistab nendevahelisi seoseid ja mõjusid;
8) oskab analüüsida ja hinnata olemasolevate ja kavandatavate arengute kestlikkust.

Maht: 18 EAP - 250 auditoorset + 218 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1710€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Dagmar Narusson, Kadi Kass, Kati Orru, Toomas Trapido
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

29.08.2022 - 25.06.2023

Õppetöö on korraldatud sessioonõppe vormis (igas kuus on 2 õppesessiooni). 

Õppevorm
lähiõpe
Hindamine

Programmi lõpetamise eelduseks on osalemine ainetes nõutud mahus, kodutööde esitamine ja positiivne lõpphindamise tulemus.

Kursuse kontakt
Kristi Juurik (kristi.juurik@ut.ee)

AVASTA