Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Projektijuhtimise tarkvara MS Project kasutamine

Auditoorne töö (2 h)
 MS Projecti erinevused võrreldes teiste enamlevinud projektijuhtimise tarkvaradega; -
1h
 MS Projecti võimalusted - 1h
Praktiline töö (26 h)
 Projektiplaani MS Project tarkvara abil loomine ja haldamine:
- ülesanne sisestamine (koond- ja alamülesanded),
- ülesannete järjekorra muutmine ja kustutamine,
- ülesannete kestvuste määramine ja nende vaheliste seoste loomine, seoste tüübid,
- automaatne ja manuaalne uuendus, verstapostid,
- ressursside planeerimine, kriitiline tee, projekti maksumus,
- erinevad projektiplaani vaated,
- kuupäevalised piirangud ja fikseerimised, tähtaegade määramine, töökalender,
- aruandlus,
- käivitunud projekti kontrollimine ja muudatused, Gantti graafik

Mida koolitusel õpid?

Koolituse läbinud õppija:
1. mõistab MS Projecti erinevusi võrreldes teiste enamlevinud projektijuhtimise
tarkvaradega;
2. loob projektiplaani MS Project tarkvara abil;
3. haldab MS Projecti abil vajaminevaid ressursse, koostab projekti eelarve ning aruandlust;
4. jälgib projekti tegevusi MS Project keskkonnas ning teeb muudatusi algses plaanis.

Maht: 28 h (iseseisev töö 12 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 25. oktoober
Registreerimine: 18. oktoober
Õppejõud
Jüri Orlov (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

kursus toimub teisipäeviti 25.10.-06.12.2022 kell 17.15-20.30

Õppevorm
kontaktõpe
Hindamine

Osavõtt vähemalt 70%. Õpiväljundite hindamine toimub koolituse käigus teostatud praktiliste
tööde ja projektitööde põhjal. Praktiline ülesanne või projekttöö loetakse sooritatuks, kui
osaleja:
 loob projektiplaani MS Project tarkvara abil,
 haldab MS Projecti abil vajaminevaid ressursse, koostab projekti eelarve ning
aruandluse;
 teeb muudatusi juba valminud plaanis.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 2
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Meeskonnatöö kaugjuhtimine ning tööõigus
Maht
40 h
Algus
09. jaanuar 2023
Õppejõud
Hille Raud ja Egle Saska
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias
Maht
40 h
Algus
24. oktoober 2022
Õppejõud
Brigitt Põldma
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA