Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Eri kultuuritaustaga õppijate kaasamine: maailmahariduse ja kultuuritundliku õpetamise meetodid

Kursuse eesmärk on arendada oskusi ja kompetentsi eri kultuuritaustaga õppijatkaasamiseks maailmahariduse ja kultuuritundliku õpetamise meetodite kasutamisel. Kursuse sihtgrupp on õpetajad, noorsootöötajad ja muud tugitöötajad, kes töötavad eri kultuuritaustaga õpilastega koolis, noortekeskuses, huvikoolis või mujal.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse lõpetanu:
- tunneb maailmahariduse teemavaldkondi ja põhimõisteid;
- käsitleb maailmahariduse teemasid oma töös teadlikult, loominguliselt ja interaktiivselt;
- on omandanud oskused ja meetodid, et arendada õpilastes empaatiat ja kultuuridevahelist mõistmist ja ennetada või vähendada potentsiaalset vihakõne, diskrimineerimist või konflikte klassiruumis;
- analüüsib eri meetodite rakendamist, mis tagavad õpilaste kohanemise uue kultuuriruumiga ja õpilaste sotsiaal-emotsionaalse heaolu;
- koostab eri kultuuritaustaga õpilaste kaasamiseks õpistsenaariumi ja rakendab selle oma töös.

Maht: 32 h (iseseisev töö 28 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 11. oktoober
Registreerimine: 04. oktoober 2022
Õppejõud
Karolin Mäe, Maria Sakarias, Mari Jõgiste
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

 - 10.00 - 15.45 Tallinna Ülikool ja MTÜ Mondo seminariruumides. 

Koolituse ajakava

T, 11.10.2022 kell 10.00–15.45 – I Sissejuhatus
N, 27.10.2022 kell 10.00–15.45 – II Strateegiad mitmekultuurilises õpikeskkonnas
K, 09.11.2022 kell 10.00–15.45 – III Tundlikud teemad klassiruumis
K, 23.11.2022 kell 10.00–15.45 – IV Kultuuridevaheline dialoog ja uue kultuuriruumiga kohanemin
T, 13.12.2022 kell 10.00–16.00 – V Õpistsenaariumid mitmekultuurilises õpikeskkonnas

Õppevorm
koolitus
Hindamine

Lõpetamistingimused

Praktilise tööna õpistsenaariumi loomine. Kursuse käigus kasutatakse eri aktiivõppe meetodeid, näiteks arutelu, loeng, töö videomaterjaliga, rühmatöö, loometöö. Kursuse edukal läbimisel väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistus. 

Kursuse kontakt
Julia Reinman (julia.reinman@tlu.ee)

AVASTA