Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Abiõpetaja lasteaias

Õppekava eesmärk on toetada abiõpetaja pedagoogiliste kompetentside kujunemist lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse korraldamise, lapse arengu toetamise ja koostöö valdkonnas

Mida koolitusel õpid?

Koolituse tulemusena õppija:

  • teab ja mõtestab oma rolli lasteaia meeskonnas ja aitab kaasa koostöö kujunemisele rühmas ja lastevanematega;
  • oskab toetada õpetaja tegevust õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, korraldades laste õppe-kasvatustegevusi individuaalselt ja/või väikestes gruppides;
  • oskab hinnata ja toetada laste arengut lähtudes lapsest ning tema kultuurilisest eripärast;
  • kasutab sobivaid suhtlemisviise laste, kolleegide ja lastevanematega;
  • oskab reflekteerida oma tegevust ja professionaalset arengut lähtudes lapsehoidja kutse kompetentsidest. 
Maht: 96 h (iseseisev töö 60 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 20. oktoober
Registreerimine: 10. oktoober
Õppejõud
Tiia Õun, Kerstin Kööp, Evelyn Neudorf, Silvi Suur, Sirje Sepp, Eve Tuul, Maili Liinev, Ilona Sillak, Kaire Kollom jt
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
Kursus toimub 20.-21.oktoober, 23.-24. november, 14.-15. detsember 2022 ning 19.-20. jaanuar, 15.-16. veebruar ja 15.-16. märts 2023
Täpsem info SIIN.
Õppevorm
koolitus
Hindamine

Osalejale väljastatakse Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistus. 

Kursuse kontakt
Andrea Annus (andrea.annus@tlu.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinn
Tallinna Ülikool
Eri kultuuritaustaga õppijate kaasamine: m ...
Maht
32 h
Algus
11. oktoober 2022
Õppejõud
Karolin Mäe, Maria Sakarias, Mari Jõgiste
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest al ...
Maht
138 h
Algus
10. november 2022
Õppejõud
Katrin Poom-Valickis; Kriste Talving , Kadi G . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Õppija toetamine üldhariduskooli õpetaja abina
Maht
96 h
Algus
13. oktoober 2022
Õppejõud
Ene Hiiepuu, Kriste Talving, Mare Tereping, M . . .
Keel
Eesti keeles

AVASTA