Ülemiste City
Tartu Ülikool

Keele- ja kultuuriteadlik õpetaja

Eesmärk: Eesmärk: Anda programmis osalejatele lisapädevus, mis võimaldab õpetajal toetada muu emakeele ja kultuuriga õpilase õppimist ning tema lõimumist klassikollektiivis, koolis ja ühiskonnas.

Sihtgrupp: Eesti õppekeelega koolide II ja III kooliastme aineõpetajad, kelle klassis õpib muust keele- ja kultuuriruumist õpilasi. Eeldame, et õpetajatel on vähemalt bakalaureusekraad ning koolis õpetamise kogemus.

Sisu

Mikrokraadiprogramm koosneb viiest ainest:

LAK-õppe põhimõtted ja rakendamine 3 EAP

Emakeele ja teiste keelte omandamine 3 EAP

Keel ja ühiskond 3 EAP

Kakskeelne laps – erivajadustega laps? 4 EAP

Õpetamine mitmekultuurilises koolis 3 EAP

Loe rohkem Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidest SIIT.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu:

  • suhtub teadlikult kultuurilistesse erinevustesse koolikeskkonnas;
  • on teadlikum keele rollist ühiskonnas ja Eesti keelemaastikust;
  • võtab õppetööd kavandades arvesse muu emakeele ja kultuuriga õpilase eripära (sh vanuselist aspekti, võõrkeele omandamise seaduspära);
  • tunneb LAK-õppe põhimõtteid ja oskab neid õppetöös rakendada;
  • oskab õppematerjale muu emakeelega õppija jaoks keeleliselt kohandada;
  • toetab muu emakeele ja kultuuriga õpilase lõimumist klassikollektiivis, koolis ja ühiskonnas.
Maht: 16 EAP (90 h auditoorset õpet, 326 h iseseisvat tööd) h
Tasulisi kohti: 5 (960€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 31. detsember
Õppejõud
Merit Hallap, Birute Klaas-Lang, Tiina Kikerpill, Virve-Anneli Vihman, Marika Padrik, Tiia Tulviste, Mari Kruse, Mare Kitsnik
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

Programm algab 2022/23. õa kevadsemestril ning jätkub sügissemestril 2023/24. Õppetöö on korraldatud koos õpetajakoolituse sessioonõppe üliõpilastega nädalalõputi neljapäevast laupäevani kaks-kolm korda kuus, vajadusel lisanduvad koolivaheaegade nädalad. Kombineeritakse kontaktõpet ja veebiõpet. Sessioonõppes on märkimisväärne osakaal iseseisval tööl. Mikrokraadiprogrammil õppijatele püütakse mõlemaks semestriks kavandada võimalikult kompaktne tunniplaan.

Kevadsemester (9 EAP)
FLEE.04.227 LAK-õppe põhimõtted ja rakendamine (3 EAP)
HVHV.00.014 Emakeele ja teiste keelte omandamine (3 EAP)
FLEE.04.231 Keel ja ühiskond (3 EAP)

Sügissemester (7 EAP)
SHHI.03.054 Kakskeelne laps - erivajadustega laps? (4 EAP)
HVUS.00.010 Õpetamine mitmekultuurilises koolis (3 EAP)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja läbida 100% ainetest kogumahuga 16 EAP.

Kursuse kontakt
Ülle Niin (ylle.niin@ut.ee)
Veel samal teemal 5
Tallinn
Tallinna Ülikool
Digipedagoogika rakendamine – mikrokraad l ...
Maht
86 h
Algus
30. jaanuar 2023
Õppejõud
Kaire Kollom, Elyna Heinmäe
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Tallinna Ülikool
Micro-credential International Youth Polic ...
Maht
111 h
Algus
30. jaanuar 2023
Õppejõud
Tanja Dibou, PhD; Ilona-Evelyn Rannala, PhD; . . .
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Teadlik tantsuõpetaja
Maht
144 h
Algus
30. jaanuar 2023
Õppejõud
TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituud . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Täiskasvanute koolitaja kursus "Õpi ja õpeta"
Maht
48 h
Algus
08. veebruar 2023
Õppejõud
Kaire Povilaitis, Cynne Põldäär
Keel
Eesti keeles
Tartu
Tartu Ülikool
Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise ...
Maht
15 EAP (86 h auditoorset, 304 h iseseisvat tööd) h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Mare Kitsnik, Raili Pool, Maigi Vija, Anu Vaa . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA