Ülemiste City
Tartu Ülikool

Keele- ja kultuuriteadlik õpetaja

Eesmärk: Eesmärk: Anda programmis osalejatele lisapädevus, mis võimaldab õpetajal toetada muu emakeele ja kultuuriga õpilase õppimist ning tema lõimumist klassikollektiivis, koolis ja ühiskonnas.

Sihtgrupp: Eesti õppekeelega koolide II ja III kooliastme aineõpetajad, kelle klassis õpib muust keele- ja kultuuriruumist õpilasi. Eeldame, et õpetajatel on vähemalt bakalaureusekraad ning koolis õpetamise kogemus.

Sisu

Mikrokraadiprogramm koosneb viiest ainest:

LAK-õppe põhimõtted ja rakendamine 3 EAP

Emakeele ja teiste keelte omandamine 3 EAP

Keel ja ühiskond 3 EAP

Kakskeelne laps – erivajadustega laps? 4 EAP

Õpetamine mitmekultuurilises koolis 3 EAP

Loe rohkem Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidest SIIT.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu:

  • suhtub teadlikult kultuurilistesse erinevustesse koolikeskkonnas;
  • on teadlikum keele rollist ühiskonnas ja Eesti keelemaastikust;
  • võtab õppetööd kavandades arvesse muu emakeele ja kultuuriga õpilase eripära (sh vanuselist aspekti, võõrkeele omandamise seaduspära);
  • tunneb LAK-õppe põhimõtteid ja oskab neid õppetöös rakendada;
  • oskab õppematerjale muu emakeelega õppija jaoks keeleliselt kohandada;
  • toetab muu emakeele ja kultuuriga õpilase lõimumist klassikollektiivis, koolis ja ühiskonnas.
Maht: 16 EAP (90 h auditoorset õpet, 326 h iseseisvat tööd) h
Tasulisi kohti: 5 (960€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 31. detsember 2022
Õppejõud
Merit Hallap, Birute Klaas-Lang, Tiina Kikerpill, Virve-Anneli Vihman, Marika Padrik, Tiia Tulviste, Mari Kruse, Mare Kitsnik
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

Programm algab 2022/23. õa kevadsemestril ning jätkub sügissemestril 2023/24. Õppetöö on korraldatud koos õpetajakoolituse sessioonõppe üliõpilastega nädalalõputi neljapäevast laupäevani kaks-kolm korda kuus, vajadusel lisanduvad koolivaheaegade nädalad. Kombineeritakse kontaktõpet ja veebiõpet. Sessioonõppes on märkimisväärne osakaal iseseisval tööl. Mikrokraadiprogrammil õppijatele püütakse mõlemaks semestriks kavandada võimalikult kompaktne tunniplaan.

Kevadsemester (9 EAP)
FLEE.04.227 LAK-õppe põhimõtted ja rakendamine (3 EAP)
HVHV.00.014 Emakeele ja teiste keelte omandamine (3 EAP)
FLEE.04.231 Keel ja ühiskond (3 EAP)

Sügissemester (7 EAP)
SHHI.03.054 Kakskeelne laps - erivajadustega laps? (4 EAP)
HVUS.00.010 Õpetamine mitmekultuurilises koolis (3 EAP)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja läbida 100% ainetest kogumahuga 16 EAP.

Kursuse kontakt
Ülle Niin (ylle.niin@ut.ee)
Veel samal teemal 8
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI for humans - applications from higher e ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Christa Tigerstedt
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Jätkusuutlikkus elukestvas õppes ja TLÜ tä ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Katrin Männik
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Kasutajakeskne disain hariduses
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Maria Laanelepp
Keel
Eesti keeles
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Lighthouse Diaries - Navigating through Di ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Darko Pantelic
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Management of Multicultural Projects - How ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Nellija Titova
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
On sustainability from the perspective of ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Peter Mathias Lindkvist
Keel
Inglise keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Teadmussiirde doktorantuur kui ettevõtte a ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Peeter Normak
Keel
Eesti keeles
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
The Joy of Learning in Intercultural Classrooms
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Carl Johan Odehammar
Keel
Inglise keeles

AVASTA