Ülemiste City
Tartu Ülikool

Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena

Eesmärk: Anda programmis osalejatele ainealased ning metoodilised teadmised ja oskused, kuidas kavandada eesti keele tunde täiskasvanud õppijatele. Pakkuda keeleõpetajatele lisapädevust eesti keele kui teise keele alal, arvestades tööturu vajadusi.

Sihtgrupp: Väga hea eesti keele oskusega, soovitavalt keeleõpetamise kogemusega õppijad, kes soovivad omandada eesti keele kui teise keele alased lisapädevused. Vajalik on bakalaureusekraad.

Sisu
Mikrokraadiprogramm koosneb neljast magistriõppe ainest:
Eesti keele kui teise keele didaktika I 3 EAP
Mängustamine ja improvisatsioon keeleõppes 3 EAP
Täiskasvanud õppija eripära 3 EAP
Eesti keele võõrkeelena grammatika erikursus 6 EAP

Õpingute alustamise tingimused: motivatsioonikiri ja vestlus. Registreerumisel tuleb kandidaadil esitada motivatsioonikiri, mis annab ülevaate tema haridusest ja töökogemusest ning põhjendab soovi osaleda mikrokraadiprogrammis. Juhime tähelepanu, et registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Osalejad valitakse välja motivatsioonikirja ja vestluse alusel, nad saavad eraldi kinnituse koolitusele vastuvõtu kohta.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu:

•    tunneb Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete iseloomulikke jooni;

•    oskab kavandada täiskasvanud õppijatele mõeldud eesti keele kui teise keele tunde, käsitledes erinevaid osaoskusi ning arvestades sihtrühma vajadusi;

•    oskab eesti keele grammatiliste vormide moodustamist ja kasutamist muu emakeelega õppijale arusaadavalt seletada ja põhjendada;

•    võtab õppetöös arvesse täiskasvanud õppija eripära (sh põlvkondlikku ja kultuurilist).

Maht: 15 EAP (86 h auditoorset, 304 h iseseisvat tööd) h
Tasulisi kohti: 5 (750€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 31. detsember
Õppejõud
Mare Kitsnik, Raili Pool, Maigi Vija, Anu Vaagen
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

Programm algab 2022/23. õa kevadsemestril ning jätkub sügissemestril 2023/24. Õppetöö on korraldatud koos õpetajakoolituse sessioonõppe üliõpilastega reedeti kaks-kolm korda kuus, vajadusel lisanduvad koolivaheaegade nädalad. Kombineeritakse kontaktõpet ja veebiõpet.

Kevadsemester (9 EAP)
HVEE.05.032 Eesti keele kui teise keele didaktika I (3 EAP)
HVEE.05.020 Mängustamine ja improvisatsioon keeleõppes (3 EAP)
HVEE.05.036 Täiskasvanud õppija eripära (3 EAP)
Kevadsemestri õppesessioonide kuupäevad:
10. veebruar
3. märts
10. märts
24. märts
14. aprill
21. aprill
5. mai
19. mai
2. juuni
16. juuni.
Õppetöö algab hommikuti kell 8.30 ja lõpeb umbes kell 16. Kui sõidate Tartusse kaugemalt, vajate ilmselt õppepäevaeelset majutust Tartus.

Sügissemester (6 EAP)
HVEE.05.022 Eesti keele võõrkeelena grammatika erikursus (6 EAP)
Sügissemestri tunniplaan valmib maikuu lõpuks. Ka sügissemestri õppetöö toimub reedeti 2-3 korda kuus.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja läbida 100% ainetest kogumahuga 15 EAP.

Kursuse kontakt
Ülle Niin (ylle.niin@ut.ee)
Veel samal teemal 5
Tallinn
Tallinna Ülikool
Digipedagoogika rakendamine – mikrokraad l ...
Maht
86 h
Algus
30. jaanuar 2023
Õppejõud
Kaire Kollom, Elyna Heinmäe
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tartu
Tartu Ülikool
Keele- ja kultuuriteadlik õpetaja
Maht
16 EAP (90 h auditoorset õpet, 326 h iseseisvat tööd) h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Merit Hallap, Birute Klaas-Lang, Tiina Kikerp . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Tallinna Ülikool
Micro-credential International Youth Polic ...
Maht
111 h
Algus
30. jaanuar 2023
Õppejõud
Tanja Dibou, PhD; Ilona-Evelyn Rannala, PhD; . . .
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Teadlik tantsuõpetaja
Maht
144 h
Algus
30. jaanuar 2023
Õppejõud
TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituud . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Täiskasvanute koolitaja kursus "Õpi ja õpeta"
Maht
48 h
Algus
08. veebruar 2023
Õppejõud
Kaire Povilaitis, Cynne Põldäär
Keel
Eesti keeles

AVASTA