Ülemiste City
Tartu Ülikool

Kliendipsühholoogia mikrokraadiprogramm

 • Programmi jooksul läbitavad ained integreerivad teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused.
 • Sobivusel on võimalik õppijail kasutada kaasustes ja kodutöödes enda ettevõtet, viia läbi uuringuid ning saada professionaalset tagasisidet.
 • Aines osalevad Kaasaegse majanduse turunduse suuna magistrandid (turundusjuhid, spetsialistid), kellega koos kodutöid tehes ja teadmisi vahetades muutub aine veelgi väärtuslikumaks.
 • Programmis osalejad saavad praktilise kogemuse ka unikaalses Tartu Ülikooli neuroturunduselaboris disainides ja läbi viies ise erinevaid neuroturunduse uuringuid.

Programm sobib turundusspetsialistidele, tootearendajatele, teenindusjuhtidele aga ka laiemalt ettevõtjatele, kes soovivad mõista, luua või arendada väärtuspakkumist läbi kliendipsühholoogia võimaluste.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikirja esitamine. Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega".

Palun tooge motivatsioonikirjas välja oma hariduslik (s.h erinevad turundusega seotud erialad, õppeained, koolitused) ja tööalane taust, lisaks lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.
Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2023.
Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 25. jaanuaril 2023. Kohtade arv on piiratud.

Loe rohkem Tartu Ülikooli mikrokraadidest SIIT

Mida koolitusel õpid?
 • Pärast mikrokraadi omandamist tunned erinevaid tarbijakäitumise teooriaid ning praktilisi võtteid, mille alusel on võimalik luua ja täiustada tänaseid klienditeekondi.
 • Programmis osalejad saavad praktilise kogemuse ka unikaalses Tartu Ülikooli neuroturunduselaboris disainides ja läbi viies ise erinevaid neuroturunduse uuringuid. (vt. ka Tartu Ülikooli Neuroturunduse labori linked.in-i)
 • Tunned turunduskommunikatsiooni printsiipe ja oskad neid rakendada turundustegevustes.
 • Kuna mõistad tarbijakäitumist ja tarbijate käitumist, oled valmis planeerima turunduskommunikatsiooniprotsesse ning täiustama turunduslikke materjale neuroturunduse teadmisi aluseks võttes.
Maht: 15 EAP (72 tundi auditoorset, 318 h iseseisvat tööd) h
Tasulisi kohti: 5 (2000€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar 2023
Õppejõud
Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õppejõud prof Urmas Varblasene, Kristian Pentus, Tanel Mehine. Lisaks on õppetöösse kaasatud mitmeid oma ala eksperte ja külalisesinejaid, kes täiendavad akadeemilisi teadmisi rohkete näidetega praktikast, tutvus
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

2022/2023. õppeaastal programm koosneb kolmest õppeainest kevadsemestril, mida loetakse koos Kaasaegse majanduse magistriprogrammiga. Õppeaineteks on "Neuroturundus" (6 EAP), "Tarbijakäitumine" (3 EAP) ja "Turunduskommunikatsioon" (6 EAP).

Õppesessioonid on kavandatud N-L:

 • 9.-11. ja 16.-18. veebruaril.
 • 2.-4. ja 16.-18. märtsil.
 • 30.märtsil - 1. aprillil
 • 13.-15. ja 27.-29. aprillil.
 • 11.-13. ja 25.-27. mail.
 • 8.-10. juunil. 

Õppetöö konkreetsed toimumisajad pannakse õppeinfosüsteemi 2. detsembriks.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 15 EAP.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri (kersti.kurri@ut.ee)
Veel samal teemal 2
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Me peame rääkima armastusest
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aet Kull, Pille Laub
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Teadlik tähendusloome sotsiaalmeedias
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Triin Rum
Keel
Eesti keeles

AVASTA