Ülemiste City
Tartu Ülikool

Turundus tänapäeval

  • Mikroprogrammi teemadevalik on mitmekesine ning oma sügavuse poolest sobib nii tulevasele turundajale, kui ka juba kogenud spetsialistile.
  • Õpe toimub koos Kaasaegse majanduse magistriõppega, kus tekkiv sünergia ning koosõpe annavad lisaks suurepärasele teadmistele ka uusi väärt tutvusi.
  • Sobivusel on võimalik õppijail kasutada kaasustes ja kodutöödes enda ettevõtet, viia läbi uuringuid ning saada professionaalset tagasisidet.

Programm sobib turundusspetsialistidele, -juhtidele aga ka laiemalt ettevõtjatele, kes soovivad end täiendada praktiliste oskuste ja teadmistega tänapäevastest turunduskäsitlustest. Programmis osalemiseks peab osalejal olema vähemalt bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikirja esitamine. Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega".

Palun tooge motivatsioonikirjas välja oma hariduslik (s.h erinevad turundusega seotud erialad, õppeained, koolitused) ja tööalane taust, lisaks lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.
Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2023.
Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 25. jaanuaril 2023. Kohtade arv on piiratud.

Loe rohkem Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidest SIIT.

Mida koolitusel õpid?

Tänapäevase turunduse mikrokraadiprogrammi läbinud õppija omab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi.
1) Omab teadmisi internetis turundamise võimalustest ja strateegiatest.
2) Oskab kasutada tänapäevaseid internetiturunduse sihtgrupipõhiseid turundamismeetodeid.
3) Teab avaliku esinemise kirjutamata reegleid ja oskab teha häid avalikke ettekandeid.
4) Teab erinevate välisturgude ärilisi erisusi ja kultuurilisi erinevuseid.
5) Oskab koostada välisturgudele sisenemise strateegiaid.
6) Tunneb tänapäevaseid aktuaalseid mittetraditsioonilise turunduse meetodeid.
7) Teab ärilt-ärile turunduse eripärasid ja oskab neid strateegiates arvesse võtta.

Maht: 15 EAP (74 h auditoorset, 316 h iseseisvat õpet) h
Tasulisi kohti: 5 (2000€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar
Õppejõud
Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õppejõud prof Urmas Varblasene, Kristian Pentus, Tanel Mehine. Lisaks on õppetöösse kaasatud mitmeid oma ala eksperte ja külalisesinejaid, kes täiendavad akadeemilisi teadmisi rohkete näidetega praktikast, tutvus
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

2022/2023. õppeaastal programm koosneb kolmest õppeainest kevadsemestril, mida loetakse koos Kaasaegse majanduse magistriprogrammiga. Õppeaineteks on "Internetiturundus" (6 EAP), "Rahvusvaheline ja ärilt-ärile turundus" (6 EAP) ja "Turundaja loovkursus" (3 EAP).

Õppesessioonid on kavandatud N-L:

  • 9.-11. ja 16.-18. veebruaril.
  • 2.-4. ja 16.-18. märtsil.
  • 30.märtsil - 1. aprillil.
  • 13.-15. ja 27.-29. aprillil. 11.-13. ja 25.-27.
  • mail ning 8.-10. juunil.

Õppetöö konkreetsed toimumisajad pannakse õppeinfosüsteemi 2. detsembriks.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 15 EAP.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri (kersti.kurri@ut.ee)
Veel samal teemal 3
Tartu
Tartu Ülikool
Kliendipsühholoogia mikrokraadiprogramm
Maht
15 EAP (72 tundi auditoorset, 318 h iseseisvat tööd) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õp . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Reklaamipsühholoogia
Maht
16 h
Algus
27. aprill 2023
Õppejõud
Tiina Hiob
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Tehnikaülikool
Turundus
Maht
256 h
Algus
30. jaanuar 2023
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA