Ülemiste City
Tartu Ülikool

Turundus tänapäeval

  • Mikroprogrammi teemadevalik on mitmekesine ning oma sügavuse poolest sobib nii tulevasele turundajale, kui ka juba kogenud spetsialistile.
  • Õpe toimub koos Kaasaegse majanduse magistriõppega, kus tekkiv sünergia ning koosõpe annavad lisaks suurepärasele teadmistele ka uusi väärt tutvusi.
  • Sobivusel on võimalik õppijail kasutada kaasustes ja kodutöödes enda ettevõtet, viia läbi uuringuid ning saada professionaalset tagasisidet.

Programm sobib turundusspetsialistidele, -juhtidele aga ka laiemalt ettevõtjatele, kes soovivad end täiendada praktiliste oskuste ja teadmistega tänapäevastest turunduskäsitlustest. Programmis osalemiseks peab osalejal olema vähemalt bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikirja esitamine. Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega".

Palun tooge motivatsioonikirjas välja oma hariduslik (s.h erinevad turundusega seotud erialad, õppeained, koolitused) ja tööalane taust, lisaks lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.
Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2023.
Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 25. jaanuaril 2023. Kohtade arv on piiratud.

Loe rohkem Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidest SIIT.

Mida koolitusel õpid?

Tänapäevase turunduse mikrokraadiprogrammi läbinud õppija omab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi.
1) Omab teadmisi internetis turundamise võimalustest ja strateegiatest.
2) Oskab kasutada tänapäevaseid internetiturunduse sihtgrupipõhiseid turundamismeetodeid.
3) Teab avaliku esinemise kirjutamata reegleid ja oskab teha häid avalikke ettekandeid.
4) Teab erinevate välisturgude ärilisi erisusi ja kultuurilisi erinevuseid.
5) Oskab koostada välisturgudele sisenemise strateegiaid.
6) Tunneb tänapäevaseid aktuaalseid mittetraditsioonilise turunduse meetodeid.
7) Teab ärilt-ärile turunduse eripärasid ja oskab neid strateegiates arvesse võtta.

Maht: 15 EAP (74 h auditoorset, 316 h iseseisvat õpet) h
Tasulisi kohti: 5 (2000€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar 2023
Õppejõud
Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õppejõud prof Urmas Varblasene, Kristian Pentus, Tanel Mehine. Lisaks on õppetöösse kaasatud mitmeid oma ala eksperte ja külalisesinejaid, kes täiendavad akadeemilisi teadmisi rohkete näidetega praktikast, tutvus
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

2022/2023. õppeaastal programm koosneb kolmest õppeainest kevadsemestril, mida loetakse koos Kaasaegse majanduse magistriprogrammiga. Õppeaineteks on "Internetiturundus" (6 EAP), "Rahvusvaheline ja ärilt-ärile turundus" (6 EAP) ja "Turundaja loovkursus" (3 EAP).

Õppesessioonid on kavandatud N-L:

  • 9.-11. ja 16.-18. veebruaril.
  • 2.-4. ja 16.-18. märtsil.
  • 30.märtsil - 1. aprillil.
  • 13.-15. ja 27.-29. aprillil. 11.-13. ja 25.-27.
  • mail ning 8.-10. juunil.

Õppetöö konkreetsed toimumisajad pannakse õppeinfosüsteemi 2. detsembriks.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 15 EAP.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri (kersti.kurri@ut.ee)
Veel samal teemal 4
Tallinn
Tallinna Ülikool
Digiturunduse rakendamine
Maht
26 h
Algus
14. mai 2024
Õppejõud
Diana Taluri
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Me peame rääkima armastusest
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aet Kull, Pille Laub
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
SEO tähtsus turunduses
Maht
13 h
Algus
18. aprill 2024
Õppejõud
Diana Taluri
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Teadlik tähendusloome sotsiaalmeedias
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Triin Rum
Keel
Eesti keeles

AVASTA