Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Teadlik tantsuõpetaja

Mikrokraadiprogramm "Teadlik tantsuõpetaja" annab teadmised ja oskused eesmärgistatud lähenemiseks tantsuõpetaja igapäevases töös. Ühelt poolt pakub programm võimalust omandada tantsudidaktiline vaade õppele ja teadmised õppijat toetavast harjutusvarast, teiselt on võimalik omandada loovprojekti juhtimise pädevused tegevuste ellu viimiseks. Õppekava moodustab mõttelise terviku sügissemestril toimunud mikrokraadiprogrammiga "Kehateadlik tantsija ja tantsuõpetaja", kuid seekord on rõhuasetus tantsupedagoogika suunale. Lisandub valdkonnas tegutsejate jaoks oluline ettevõtluspädevus projektijuhtimise valdkonnast.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi läbinud osaleja:

  • eesmärgistab, kavandab ja viib oma tegevused ellu teadliku tantsuõpetajana, sh valib õppijat ja olukorda arvestavad õppemeetodid, arvestab töö tulemust mõjutavate teguritega, analüüsib oma tegevust; 
  • kasutab tantsuliste tegevuste läbiviimiseks erinevaid abivahendeid ja sobivat harjutusvara; 
  • kasutab tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks projektijuhtimise võimalusi- ja meetodeid. 
Maht: 144 h
Tasulisi kohti: 5 (1440€)
Keel: eesti keeles
Algus: 30. jaanuar
Registreerimine: 23. jaanuar
Õppejõud
TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi rahvakultuuri (rahvatants) dotsent Sille Kapper-Tiisler, PhD, TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi tantsukunsti (ballett) lektor Irina Pähn, MA, Monika Tomingas, MA.
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

 - Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 27, Tallinn

Õpe toimub kevadsemestril peamiselt koos koreograafia õppekava rühmadega nö päevaõppe vormis (osaletakse tasemeõppe ainetes iganädalase tunniplaani alusel). Seega kujuneb tunniplaan vastavalt tasemeõppe kursuste tunniplaanile ning loengud-seminarid ei ole koondatud kindlale perioodile (nt nädalavahetus). Erandiks on vaid mikrokraadiõppijatele mõeldud eriseminar.

Õppevorm
mikrokraadiõpe
Hindamine

Mikrokraadiprogrammi läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus. 

Kursuse kontakt
Erik Mikkus (erik.mikkus@tlu.ee)

AVASTA