Ülemiste City
Tartu Ülikool

Grupitöö oskused

Kursus annab teoreetilise ülevaate grupitöö meetoditest:
* erinevad grupiliigid sotsiaaltöös;
* grupitöö protsess: gruppide käivitamine, nende tegevuse arendamine ja grupis toimuvate arengute analüüsimine;
* sotsiaaltöötaja funktsioonid töös gruppidega;

Annab praktilise ülevaate gruppide tegevusest:
* ülevaade erinevatest sotsiaalvaldkonnas tegutsevatest gruppidest.
Oskuste arendamine ja kogemuse saamine grupitööst:
* grupiprotsessis grupiliikmena erinevates tegevustes osalemine,
* grupitegevuste iseseisev ettevalmistamine ja läbiviimine.
Loe rohkem TÜ ÕISist.
Mida koolitusel õpid?
Aine läbiminud õppija teab:
* sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid grupiliigike;
* erinevate gruppide tegevuse põhiprintsiipe;
* grupi tegevuse efektiivsust mõjutavaid;
* grupi tegevuse arenguetappe ja igat arenguetappi iseloomustavaid tunnuseid;
* gruppide tegevuse juurde kuuluvaid nähtusi nagu konformsus, kohesiivsus, grupimõtlemine, mõjutamine grupis, sotsiaalne looderdamine, sünergia;
* sotsiaaltöötaja kui grupijuhi funktsioone erinevate gruppide tegevuse puhul;
* grupijuhtimise põhiprintsiipe grupi tegevuse käivitamisel, kommunikatsioonibarjääride ilmnemisel, tegevuse lõpetamisel;
* grupi tegevuse hindamise põhiprintsiipe.
Aine läbimisel õppija oskab:
* määratleda grupi tegevuseesmärke, grupi reegleid ja norme;
* analüüsida grupi arenguetappe, tunda ära, millises arengufaasis on grupp ja oma otsust põhjendada, tuues välja grupitegevuse vastavad tunnused;
* analüüsida grupiliikmete käitumist grupis ja grupiliikmete rolle;
* tunda ära põhilised düsfunktsionaalse käitumise ilmingud grupiliikmetel;
* analüüsida grupijuhi tegevuse võimalikku mõju grupiliikmetele;
* anda tagasisidet grupiliikmetele nende tegevuse kohta grupis;
* analüüsida ja tuua välja enda kui grupijuhi tugevaid ja arendamist vajavaid omadusi.
Maht: 20 h (iseseisev töö 84 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (240€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar
Õppejõud
Anu Aunapuu (info)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

K, 15. veebruar 13:30-17:00 (loeng)
K, 15. märts 13:30-17:00 (loeng)
K, 19. aprill 13:30-17:00 (loeng)
K, 17. mai 13:30-17:00 (praktikum)
R, 19. mai 9:30-13:00 (praktikum)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Eristav hindamine (A, B, C, D, E, F, mi).

Lõpphinde kujunemine: grupitöödes aktiivse osalemise, iseseisva töö ettevalmistamise ja grupitöö läbi viimise kogum.
Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA