Ülemiste City
Tartu Ülikool

Juhtimisarvestus

Kursuse eesmärgiks on anda majandusarvestuse ja finantsjuhtimise alased põhiteadmised ja -sõnavara ning arendada majandusarvestuseks ja finantsjuhtimiseks vajalikke praktilisi oskusi, analüüsivõimet ja probleemide lahendamise oskusi.

Käsitletavad teemad on järgmised.
Majandusarvestuse olemus, liigid ja seadusandlus. Kassapõhine ja tekkepõhine raamatupidamine. Bilanss. Kahekordne kirjendamine ja kontode süsteem. Käibe- ja põhivara arvestus. Kohustuste ja omakapitali arvestus. Kasumiaruanne. Majandusaasta aruanne. Ettevõtte finantsaruandluse analüüs. Ettevõtte tulude (sh hinnakujundus), kulude analüüs ja juhtimine.

Loe rohkem TÜ ÕISist.

Mida koolitusel õpid?
Kursuse läbinud õppija:
* teab majandusarvestuse ja finantsjuhtimise põhimõisteid, meetodeid, seadusandlust ning aruandeid;
* teeb lihtsamaid raamatupidamistöid ja aruandeid;
* tõlgendab erinevaid finantsaruandeid, seostab majandusarvestust teiste ettevõttemajanduse valdkondadega;
* teeb ettevõtte finantsanalüüsi ja selle abil juhtimisotsuseid;
* analüüsib ettevõtte tulusid ja kulusid ning teeb selle baasil juhtimisotsuseid.
Maht: 48 h (iseseisev töö 108 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (360€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar
Õppejõud
Aime Vilgas (TÜ Pärnu kolledži turismiosakonna majandusarvestuse õpetaja, MBA (juhtimine ja turundus))
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

N, 9. veebruar 9:00-13:00 (praktikum)
N, 16. veebruar 9:00-13:00 (praktikum)
N, 23. veebruar 9:00-13:00 (praktikum)
N, 2. märts 9:00-13:00 (praktikum)
N, 9. märts 9:00-13:00 (praktikum)
N, 16. märts 9:00-13:00 (praktikum)
N, 23. märts 9:00-13:00 (praktikum)
N, 30. märts 9:00-13:00 (praktikum)
N, 6. aprill 9:00-13:00 (praktikum)
N, 13. aprill 9:00-13:00 (praktikum)
N, 27. aprill 9:00-13:00 (praktikum)
N, 4. mai 9:00-13:00 (praktikum)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Lõpphinde kujunemine:
30p raamatupidamise kodutöö
30p finantsanalüüsi kodutöö
30p kuluarvestuse kodutöö
10p õppetööst osavõtt
Kokku 100 p.
Hinnatavatest töödest tuleb koguda vähemalt pooled maksimumpunktidest.

Lõplik aine hinne kujuneb järgmiselt:
91-100 p A, 81-90 punkti B, 71-80 punkti C, 61-70 punkti D, 51-60 punkti E, alla 51 punkti F.

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA