Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Kategooriaspetsialist

Kategooriaspetsialistina juhid ja arendad ettevõttes oma tooteportfelli kuuluvaid tootekategooriaid. Tegeled kategooria elukaare juhtimisega ideest turustamiseni, lansseerides uusi tooteid ja tootesarju ning optimeerides ettevõtte tooteportfelli.

Kategooriaspetsialisti õppekavale ootame õppima kõiki, kes juba on kaasatud ettevõtte sortimendi kujundamisse või sooviksid antud valdkonnas töötada kuid vajalikud teadmised puuduvad.

Kursusele registreerunutega toimub 14.08.24 veebivestlus.

Link vestlusele saadetakse eelneval tööpäeval.

Mida koolitusel õpid?

● Teab ostujuhtimise eripärasid kaubanduse eri valdkondades ning
kaubandusvaldkonnapõhiseid võtmenäitajaid ja –mõõdikuid
● Kirjeldab ettevõtte toodete/teenuste ostuspetsialistide valdkonnapõhiseid kompetentse,
mis on vajalikud igapäevases tööalases tegevuses
● Teeb vahet ostjate ja tarbijate erisustel, osates neid segmenteerida ettevõtte ärimudelist
lähtuvalt ja tuginedes tarbija lojaalsusele
● Tuleb toime uute tootjate ja tarnijate leidmisega, hinnates riske mida silmas pidada
koostöösuhete alustamisel
● Mõistab millisel moel sõlmida tootjate ja tarnijate vahelisi lepinguid ja kokkuleppeid,
tuginedes eelnevale riskianalüüsile
● Mõistab kategooriajuhtimist kui ühte ostujuhtimise valdkonna võimalust ettevõtte
kasumi- ja müügitulemuste parandamiseks
● Mõistab kuidas sortimendistrateegia järgi viia sisse muudatusi sortimenti ja millised
võimalused on sortimendi analüüsis, lähtudes erinevatest turundusvõtetest.
● Saab aru hinnakujunduse meetoditest ja nende mõjust müügile ja mõistab kuidas toote
hind kujuneb
● Mõistab läbirääkimise erinevaid tehnikaid, tuginedes ettevõtte strateegiliste eesmärkide
saavutamisele
● Saab aru hanketegevuse korraldamisest ettevõttes, tuginedes koostöölepingus käsitletud
erinevatele sisulistele punktidele
● Mõistab ettevõtte majanduslikke näitajaid ja nende mõju kategooriajuhtimise
tulemuslikkusele
● Omab ülevaadet erinevate edukate kaubandus- ja toomisettevõtete kategooriajuhtimise
edulugudest

Maht: 342 h (iseseisev töö 750 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 19. september
Registreerimine: 11. august 2024
Õppejõud
Kristjan Anderson, Kerttily Golubeva, Kristiina-Laura Järve, Ruta Kallaspoolik, Maris Rannus, Katrin Riisalu
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub õppeperioodil neljal õhtul nädalas (esmaspäev kuni neljapäev) Tallinna Majanduskooli ruumides.

Õppevorm
õhtune
Hindamine

Teema hinne kujuneb kõikide ettenähtud suuliste ja kirjalike tööde sooritamisel positiivsele tulemusele. Hindamise eelduseks on koolitaja töökavas kirjeldatud aruteludes ja rühmatöödes osalemine, praktiliste tööde, iseseisvate tööde või hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. Kohustuslik osavõtt 70% kontaktõppest.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse, kui õppija on saavutanud õpiväljundid lävendi tasemel ja sooritanud selleks ettenähtud hindamisülesanded. Kui õpinguid ei täideta täies, st nõutud mahus, väljastatakse õppijale soovi korral tõend selle mahu kohta, mis tal tehtud/sooritatud on.

Kursuse kontakt
Merike Paat (merike.paat@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 6
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Ekspordispetsialist
Maht
360 h
Algus
19. september 2024
Õppejõud
Ele-Merike Pärtel, Triin Lind, Marius Kuninga . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Kinnisvaramaakler
Maht
384 h
Algus
03. september 2024
Õppejõud
Ardo Lepp; Inga Sild; Hille Raud; Jaan Trofim . . .
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Me peame rääkima armastusest
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aet Kull, Pille Laub
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Müügijuht
Maht
384 h
Algus
19. september 2024
Õppejõud
Madis Lokotar, Helo Tamme, Esta Soover, Tanel . . .
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Teadlik tähendusloome sotsiaalmeedias
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Triin Rum
Keel
Eesti keeles
Pärnu
Tartu Ülikool
Teenuste arendamine ja turundus
Maht
140 h
Algus
02. september 2024
Õppejõud
Gerda Mihhailova (juhtimise ja teenusedisaini . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA