Ülemiste City
Tallinna Tehnikaülikool

LEPINGULISED SUHTED ETTEVÕTTE HANKE- JA OSTUTEGEVUSES

1 Päev Partnerlussuhted
Lepingulised suhted ja Mandri-Euroopa õigussüsteem
Lepingulised suhted ja Eesti võlaõigus
Pakkumus (ofert) ja nõustumus (aktsept)
Rahvusvaheline müügileping
Tüüp ehk standardtingimused (üldtingimused)
Lepingu sõlmimine ja raamleping
Makseinstrumendid (dokumendiinkasso, akreditiiv)
Incoterms tarnetingimused
Kohustuste rikkumine ja selle eest vastutamine
Tarnija valiku põhimõtted ja tööriistad

2 päev Tarnimine, veolepingute õiguslikud alused
Rahvusvahelised sanktsioonid ja ekspordikontrolli põhimõtted
Tellimused ja tellimuse jälgimine
Kauba üleandmine, tarnimine ja vastuvõtt
Transporti reguleerivad rahvusvahelised sanktsioonid
Unimodaalsed konventsioonid(CMR, COTIF-CIM, Haagi-Visby r., Varssavi ja Montreali k,)
Ekspedeerimislepingud, ekspedeerija vastutus
Konossement ja mereveokiri
Vedaja vastutus ja kaubaomaniku vastutused
Kaupade tähtajalise kohaletoimetamise erihuvi deklaratsioon
Teenusetaseme leping kaupade veol (SLA)

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinu:
- mõistab, kuidas toimivad lepingulised suhted Mandri-Euroopa ja Eesti õigussüsteemis;
- tunneb rahvusvahelise müügilepingu standardtingimusi;
- mõistab tarnija valiku põhimõtteid ja tööriistu;
- teab rahvusvaheliste sanktsioonide ja ekspordikontrolli põhimõtteid.

Maht: 16 h (iseseisev töö 10 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 10 (427€)
Keel: eesti keeles
Algus: 13. mai
Registreerimine: 09. mai 2024
Õppejõud
Jaanus Krull
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

13.05.2024


09:00 - 16:00


14.05.2024


09:00 - 16:00

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Tunnistuse saamiseks on vaja sooritada lühitest.

Muul juhul tõend.

Kursuse kontakt
Berit Viikna (berit.viikna@taltech.ee)
Veel samal teemal 3
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Digital Twin for propulsion drive of auton ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Anton Rassõlkin
Keel
Inglise keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
E-kaubanduse peadpööritava kasvuga peab lo ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Janek Popell
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Tuleviku ühistranspordi mudel ja isejuhtiv ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Raivo Sell
Keel
Eesti keeles

AVASTA