Sünnituseelne ja -järgne perekool (TTK)
Kirjeldus:

Koolituse eesmärgiks on laiendada rasedate ja tulevaste vanemate silmaringi ja anda teadmisi rasedusest ning imikute arengust ja hooldusest, esmaabist ning toitumusharjumuste kujundamisest.

 • Maht 16 tundi
 • Koolituskrediidi kohti 1
 • Tasulisi kohti 1 (50€)
 • Kursus on vene keeles
 • Algus 29. aprill 2021
 • Registreeruda saab kuni 22. aprill 2021
Kursuse läbinu:
 • omab teadmisi rasedusaegsetest muudatustest raseda organismis;
 • omab ülevaadet loote arengu eripäradest erinevatel eluetappidel;
 • omab teadmisi imikute esmaabist;
 • teab imiku anatoomilisi-füsioloogilisi iseärasusi;
 • oskab hinnata lapse kasvu ja arengut ning neid mõjutavaid tegureid;
 • teab toitumisõpetuse aluseid ja oskab neid rakendada terve inimese toitumusharjumuste kujundamisel;
 • teab, kuidas hoolt kanda lapse isikliku hügieeni eest.
Õppejõud:
Ivi Prits (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) , Mirge Orasmaa (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) , Albina Sider (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) ( )
Toimumiskoht:
Kohtla-Järve
Toimumisajad:

Koolitus on kahe päevane. Esimene koolituspäev (29.04.2021) toimub Zoomis kell 09:00-16:00. Teine koolituspäev (30.04.2021) toimub Lehe 12, Kukruse, Kohtla-Järve kell 09:00-16:00.

Õppevorm: kombineeritud
Hindamine:

Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus, õpiväljudnid mitteomandanud õppijale väljastatakse tõend, õppija lahendab õigesti etteantud situatsioonülesande

Kursuse kontaktisik:
Jane Saks (jane.saks@ttk.ee)