Alko- ning narkojoobe märkamine (e-kursus) (TTK)
Kirjeldus:

Eesmärk on anda ülevaade alko- ja narkojoobe tunnustest.

  • Maht 8 tundi
  • Koolituskrediidi kohti 1
  • Tasulisi kohti 0 (30€)
  • Kursus on eesti keeles
  • Algus 15. märts 2021
  • Registreeruda saab kuni 09. märts 2021
Kursuse läbinu:
  • Oskab märgata joobes isikut
  • Mõistab joobe väliste tunnuste olemust
  • Rakendab joobes isiku suhtes tarvilikke meetmeid
Õppejõud:
Argo Soolep (MA. Argo Soolep töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe õppekaval õppejõuna alates 2018. aastast. Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Argo_Soolep/est)
Toimumiskoht:
Veebikoolitus
Toimumisajad:

Koolitus toimub Zoomi keskkonnas algusega kell 09:00 ja lõpeb kell 16:00.

Õppevorm: e-kursus
Hindamine:

õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus, õpiväljundid mitteomandanud õppijale väljastatakse tõend.

Õpiväljundite omandamist kontrollitakse situatsioonülesande lahendamisega.

Kursuse kontaktisik:
Jane Saks (jane.saks@ttk.ee)