Regionaalsed majandusintegratsioonid (TÜ)
Kirjeldus:
"Kursuse eesmärgiks on anda süstemaatiline ülevaade ühiskondlikest, rahvuslikest ja rahvusvahelistest arengutest muutuvas maailmas ja kuidas need mõjutavad EL-i poliitikaid ja poliitikat ning Euroopa Liidu suhet ""teistega"". Kursuse alguses analüüsitakse üht konkreetset juhtumit ja selle kausaalset suhet EL-i poliitika, ühiskondade, ajaloo, rahvusvahelise õiguse ja poliitika ning majandusega seotud analüütiliste ja praktiliste küsimustega. Riigikapitalismi mõistet analüüsitakse Venemaa kontekstis, samuti heidetakse pilk Venemaa rollile rahvusvahelises majanduses (SRÜ, EL, Maailma Kaubandusorganisatsioon). Samal ajal uuritakse põhjalikult EL-i liikmesriikide mitmekesisust ja EL-i rolli liikmesriikides, eelkõige pööratakse tähelepanu kaubanduse ja regionaalse arenguga seotule. Kursuse jooksul arutatakse mitmeid küsimusi: kuidas mõjutavad regionaalsel tasandil tegutsejad Venamaa majanduslikke protsesse? Kuidas sekkub riik erasektori majandustegevustesse? Millised on EL-i ja Venemaa peamised väljakutsed? Mis teeb Euroopa Liidust ainulaadse projekti? Kuidas mõjutas kriis EL-i ning rahalist ja majanduslikku valitsemist? Kursuse märksõnad: majandus, arengud, reformid, institutsionaalsed muutused, EL, Venemaa, migratsioon, energia."
  • Maht 72 tundi
  • Koolituskrediidi kohti 1
  • Tasulisi kohti 5 (450€)
  • Kursus on inglise keeles
  • Algus 01. märts 2021
  • Registreeruda saab kuni 01. märts 2021
Kursuse läbinu:
Kursuse läbinud üliõpilane näitab teadmisi Venemaa majanduse ajaloo ja hetkeolukorra (Nõukogude järgne ülemineku aeg, putinism) ning EL-i integreeritud majanduse kohta (Tolliliit, vaba turg, rahaline integratsioon)
mõistab ja nimetab olulisimaid tänapäeva sotsiaal-majanduslikke arenguid Venemaal ja Euroopa Liidus
hindab kriitiliselt olulisimaid poliitilisi (ja institutsionaalseid) vastuseid neile väljakutsetele mõlemas majandusplokis
mõistab ja analüüsib majanduslikke seoseid EL-i ja Venemaa vahel, samuti nende suhete geopoliitilist konteksti (idapartnerlus) ja nende rolli globaalses majanduses
rakendab kvalitatiivseid uurimismeetodeid ametlike dokumentide ja juhtumianalüüside uurimiseks. Võtmepädevused: mõtestamise võime, uudne ja adaptiivne mõtlemine, kultuuridevaheline pädevus, transidistsiplinaarsus, virtuaalne koostöö
Õppejõud:
Nico Groenendijk ( https://www.researchgate.net/profile/Nico_Groenendijk)
Toimumiskoht:
Tartu/veeb
Toimumisajad:
E 10.15 - 12.00 ja 16.15-18.00 näd. 27, 31, 37
N 16.15 - 18.00 näd. 36
Õppevorm: muu
Hindamine:
eristav The final result is composed as follows:
- 35% - result on 5 essay assignments on fiscal policy coordination
- 35% - result on 3 assignments on research methodology
- 30% - result of oral group examination
Kursuse kontaktisik:
Olga Bogdanova (olga.bogdanova@ut.ee)