Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Kirjeldustõlge visuaalsuse vahendajana

Mikrokraadi õppekava on mõeldud neile, kes oma elus puutuvad kokku kirjeldustõlke ja selle loomisega või kellel on soov sellesse maailma siseneda. Ootame õppima tulevasi kirjeldustõlke ja kirjeldustõlkega kokku puutuvad tehnilised töötajad, nägemispuudega inimeste tugivõrgustiku liikmed ning ettevõtete ja organisatsioonide esindajad, kes pakuvad või kavandavad kirjeldustõlke pakkumist.

Õppe käigus saadakse ülevaade nägemispuudega inimeste elust, võimalustest toetada nende toimetulekut ning kirjeldustõlke rollist selles. Tutvutakse kirjeldustõlke erinevate valdkondadega, praktiseeritakse nii tõlkimist kui kirjeldustõlke salvestamist, Koolitajateks on Eesti parimad kirjeldustõlgid, keda toetavad nägemispuudega inimestest konsultandid. Lõputööna luuakse iseseisvalt kirjeldustõlge.

Mida koolitusel õpid?

Õppe läbinud osaleja:

  • on tuttav kirjeldustõlke olemuse, kasutamise ja levikuga maailmas ja Eestis;
  • teab kirjeldustõlke põhialuseid;
  • suudab kirjeldada erinevaid objekte ja sisu ning luua kirjeldustõlke filmile, teatrietendusele, sündmusele (tantsulavastus, festival, spordisündmus), muuseumikülastusele;
  • tunneb kirjeldustõlke valmimise protsessi tellimusest valmis tõlkeni;
  • kasutab kirjeldustõlke edastamiseks vajalikke tehnilisi vahendeid ja lahendusi;
  • on iseseisvalt loonud ühe kirjeldustõlke.
Maht: 74 h (iseseisev töö 40 h)
Tasulisi kohti: 5 (1000€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. märts
Registreerimine: 22. veebruar
Õppejõud
Sülvi Sarapuu on kirjeldustõlke maaletooja (aastal 2007) ja esimese kirjeldustõlkide ja konsultantide koolituse algataja-läbiviija.Tänaseks on ta üle 15 Eesti mängufilmi kirjeldustõlke konsultant.
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Õppekava on loodud Koostöös Eesti Pimedate Liiduga. Õpe toimub täiendõppena 2023. aasta märtsist maini üldjuhul üle nädala neljapäeviti ja reedeti Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis. Täpsem ajakava täpsustub. Täpsem info SIIN.

Õppevorm
mikrokraadiprogramm
Hindamine

Lõputööks kirjeldustõlke koostamine ja osaline esitamine reaalajas.

Kursuse kontakt
Erik Mikkus (erik.mikkus@tlu.ee)

AVASTA