Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus sotsiaalmeedia kanalites

Koolituse eesmärk on tutvuda ristmeedia ja transmeedia loojutustamise kontseptsiooniga, saada tuge efektiivses loojutustamises ning toote/teenuse tarbeks mõeldud ristmeedia turundusprojekti planeerimisel ja loomisel.

Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbimisel osaleja:

  • teab, mida tähendavad ristmeedia ja transmeedia loojutustamine ning kuidas planeerida ja valmistada ette ristmeedia turundusprojekti tootele/teenusele;
  • on katsetanud erinevaid abistavaid tehnikaid projekti loomiseks - disainimõtlemine, loovmõtlemine ja mõttetalgud;
  • loodud narratiivist lähtudes seob komponendid ja platvormid transmeedia loojutustuseks.
Maht: 40 h (iseseisev töö 8 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. jaanuar
Registreerimine: määramata
Õppejõud
Siiri Häidma, MSc digitaalsed õpimängud, BFM ja Rando Aljas, BA suhtekorraldus, BFM
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

 - 10.00 - 17.00, BFM, Narva mnt.27, Tallinn
Kursus toimub reedeti, v.a 3. veebruaril.

Vt täpsem info SIIN.

Õppevorm
koolitus
Hindamine

Koolituse läbimise eelduseks on kontaktõppes aktiivne osalemine ja iseseisva töö nõuetekohane esitamine.

Kursuse kontakt
Katrin Sigijane (katrin.sigijane@tlu.ee)
Veel samal teemal 4
Tartu
Tartu Ülikool
Kliendipsühholoogia mikrokraadiprogramm
Maht
15 EAP (72 tundi auditoorset, 318 h iseseisvat tööd) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õp . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Reklaamipsühholoogia
Maht
16 h
Algus
27. aprill 2023
Õppejõud
Tiina Hiob
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Tehnikaülikool
Turundus
Maht
256 h
Algus
30. jaanuar 2023
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tartu
Tartu Ülikool
Turundus tänapäeval
Maht
15 EAP (74 h auditoorset, 316 h iseseisvat õpet) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õp . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA