Ülemiste City
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Töötajate arendamine

Õppeaine eesmärgiks on omandada teadmised arendustegevuste organisatsioonisisestest ja -välistest mõjuteguritest; organisatsioonilistest piirangutest ja võimaldajatest töötajate arengule.; personaliarendamise meetoditest: organisatsioonisisesed ja -välised arengumeetodid ja võimalused; koolitustegevuse korraldusest organisatsioonis (koolitusvajaduse väljaselgitamine, koolituste tellimine, korraldamine, tulemuslikkuse hindamine jm); organisatsiooniliste muudatuste juhtimisest; muudatusteaegsest rollijaotusest (sh personalijuhi, keskastme juhi ja juhtkonna ja töötajate rollid); muudatusteaegsetest personaliprobleemidest, nendega toimetulekust, kohanemisest ja töötajate arendamist toetavast töökorraldusest ja koostööst, õppivast organisatsioonist; mentorlusest ja juhendamisest, coaching'ust ja arengutreeningus ning arenguvestlustest töötajate hindamise ja arendamise meetodina.
Mida koolitusel õpid?
  • tunneb ja oskab analüüsida organisatsiooni arengut mõjutavaid tegureid
  • tunneb personali arendamise meetodeid ning oskab valida organisatsioonile sobivad arendusmeetodid
  • valib töötajale sobiva koolitusmeetodi ning planeerib ja korraldab koolitusprotsessi
  • tuleb muudatuste protsessi läbiviimisel toime võimalike muutust takistavate teguritega
Info
Maht: 40 tundi
Tasulisi kohti: 5 (320€)
Keel: eesti keeles
Algus: 03. veebruar
Registreerimine: 02. veebruar
Õppejõud
Ljudmila Pihel ja Madis Sinijärv (info)
Toimumiskoht
Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
Toimumisajad
03. veebruar, 14:00
17. märts, 14:00
08. aprill, 14:00
29. aprill, 10:00
Näita rohkem
Õppevorm
koolitus
Hindamine

Aine läbimise tingimuseks on eksami edukas sooritamine.

Täpne info aineprogrammi kohta siit

Kursuse kontakt
Ly Hõbe (ly.hobe@eek.ee)

AVASTA