Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias

Äritegevuse edendamine sotsiaalmeediasÕppe sisu:
Auditoorne õpe:
• Sotsiaalmeedia, eripärad ja kanalid, mis on alustamisel oluline 
• Facebook, Instagram – mis on loomisel oluline 
• Brändi loomine sotsiaalmeedias 
• Tehnilised abivahendid ja tööriistad 
• Reklaamine sotsiaalmeedias - Facebooki retargeting, custom audience, pixel jms 
• Äritegevuse arendamine sotsiaalmeedias – teenuste väärtus, pakkumine, hinnastamine. Kuidas alustada oma teenusega 
Praktiline töö:
• Praktiline kanali loomine 
• Tehnilised abivahendid ja tööriistad 
• Reklaamine sotsiaalmeedias - Facebooki retargeting, custom audience, pixel jms 
• Graafilise disaini ja multimeedia rakenduste kasutamine kujunduste loomisel 
Iseseisev töö:
Ettevõtte sotsiaalmeedia kanaliga alustamine, ehitamine ja analüüsimine. Esitlused ja tagasisidestamine toimuvad viimasel koolituse toimumise korral 

Mida koolitusel õpid?

Pärast koolituse läbimist õppija:
• mõistab sotsiaalmeedia tarbijakäitumise eripärasid ja rakendab neid teadmisi organisatsiooni ärieesmärkide saavutamiseks, kasutades sh. Facebooki ja Google analüütika tööriistu,
• hindab kriitiliselt sotsiaalmeedia alast potentsiaali turunduskommunikatsiooni kontekstis ja vajadusel valib vastavaid kanaleid,
• planeerib ja koostab sotsiaalmeedia kampaaniaid lähtudes ettevõtte eesmärkidest ja analüüsib neid,
• rakendab elementaarseid online turunduse analüüsimise ja monitoorimise rakendusi, tarkvarasid ja tööriistu,
• rakendab erinevaid graafilise disaini ja multimeedia rakendusi sotsiaalmeedia kujunduste loomiseks ja muutes organisatsiooni turunduskommunikatsiooni efektiivsemaks,
• koostab Facebooki sisustrateegiat lähtuvalt ettevõtte eesmärkidest.

Info
Maht: 40 tundi (iseseisev töö 20 tundi)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 02. mai
Registreerimine: 17. aprill
Õppejõud
Veiko Ristissaar (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja reedeti 02.05.-03.06.2022 kell 17.15.-20.30.

Registreerumine kursusele

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktilise kanalite kavandamise, ehitamise ja erinevate kanalite analüüsimise alusel. Kanalite esitlused ja tagasisidestamine toimuvad koolituse viimasel korral.
Hindamiskriteeriumid:
Praktiline töö loetakse sooritatuks, kui õppija
• arvestab erinevate kanalite loomisel nende toimimise põhimõtetega ja rakendamise erinevate võimalustega,
• kasutab online turunduse analüüsimisel ja monitoorimisel sobivaid tarkvarasid ja tööriistu,
• kasutab graafilise disaini ja multimeediarakendusi efektiivsema sotsiaalmeedia kujunduse loomiseks.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.

Kursuse kontakt
Svea Üksküla (svea@tmk.edu.ee)

AVASTA