Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Fotograafia ja video loomine ettevõtte toote turustamiseks

Kursus toimub esmaspäeviti ja reedeti 07.03.-22.04.2022 kell 17.15-20.30Auditoorse õppetöö sisu:
● Foto- ja videograafia alused ja põhimõtted turundusmaterjalide loomisel
● Fototehnika valimine vastavalt püstitatud eesmärgile
● Kaamera manuaal- ja automaatrežiimid
● Kaamera ja/ning nutivahendi kasutamine foto ja video jaoks
● Video olemus, digitaalne videotöötlus.
● Erinevad failivormingud ja nende otstarve.
Praktiline töö:
● Fotokaamerate parameetrite kasutamine praktikas
● Foto- ja videotöötluse alused vabavaralistes tarkvarades ning Adobe programmides.
● Video monteerimine erinevatest meediaklippidest (video, foto, heli).
Iseseisva õppetöö sisu:
● Olemasoleva kaamera tundmaõppimine
● Foto- ja videotöötluse harjutamine
● Iseseisev töö: Foto- ning videoprojektid
● Tehtud tööde analüüs

Mida koolitusel õpid?

Koolituse läbinu:
- teab peamisi multimeediumi (foto, video jms) loomise põhimõtteid;
- kasutab tehnoloogiaid ja vahendeid digitaalsete materjalide koostamiseks arvestades ettevõtte kontseptsiooni ja äriideed;
- valib vastavalt turunduseesmärgile sobivat multimeediumi esitusvormi (foto, video, kujundusgraafika jne);
- loob vastavalt püstitatud eesmärgile foto, video või kujundusgraafikat, kasutades kujundus- ja videotöötlusprogramme (ka telefoniäppides).

Info
Maht: 48 tundi (iseseisev töö 24 tundi)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 07. märts
Registreerimine: 20. veebruar
Õppejõud
Lisett Kruusimäe ja Maria Tyutina (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja reedeti 07.03.-22.04.2022 kell 17.15-20.30.

Registreerumine kursusele

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Osalemine vähemalt 70% auditoorsest õppetööst.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse õigeaegselt esitatud foto- ja videoprojektide alusel. Hindamiseks sobib ainult see töö, mis oli loodud antud koolituse raames.
Hindamiskriteeriumid:
Foto- ja videoprojektid loetakse sooritatuks, kui õppija:
• loob ettevõtte tootele/teenusele digitaalsed turundusmaterjalid lähtudes ettevõtte kontseptsioonist kasutades foto, video ja/või kujundusgraafikat;
• lisab omapoolse refleksiooni loomeprotsessi õpikogemusest ja enda loominguliste valikute põhjendustest.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.

Kursuse kontakt
Svea Üksküla (svea@tmk.edu.ee)

AVASTA