Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Meeskonnatöö kaugjuhtimine ning tööõigus

Meeskonnatöö kaugjuhtimine ning tööõigusÕppe sisu:
I Tööõigus
1. Meeskonnatöö lepinguline taust.
2. Tööleping aastal 2021 – hajus-/hübriiditiimide vajaduste rakurss töölepingutes.
3. Süvitsi vaade töölepingutesse
4. Fookuses töö- ja puhkeaja korraldus, töötasu baasteadmised
5. Koostöö lõpetamise (offbording) vajadustele reageerimine
6. Kaugtöö kasulikkus ja vajalikkus tänapäeval; virtuaalsed meeskonnad - haja(hajus)meeskonnad, hübriidmeeskonnad, mõisted, olemus
7. Kaugtöö tegemise eeldused
8. Kaugjuhtimiseks vajalikud võtmeoskused
12. Kokkuvõtted

Mida koolitusel õpid?

Pärast koolituse läbimist õppija:
- rakendab tööaja korraldamise kriteeriumeid ning haldab meeskonna argiseid tööõiguslikke vajadusi;
- teab töösuhte õigusliku haldamise baasvajadusi;
- teab töölepingu põhinõudeid;
- teab kaugtöö tingimuse töölepingus sisustamise põhimõtteid ning oskab lepingusse vajaduspõhiseid muudatusi sisse viia;
- teab kaugtöö tegemiseks vajalikke eeldusi, tingimusi, kokkuleppeid ning oskab enda sisemise motivatsiooni toetada;
- teab, kuidas kujundada kaugjuhitavat gruppi meeskonnaks ja arendada koostööoskusi;
- teab, kuidas juhtida kaugjuhitava meeskonna igapäevatööd, sh liikmete motiveerimine
- teab ja tunneb levinumaid IKT-lahendusi kaugtöös ning viib läbi virtuaalseid koosolekuid;
- teab, kuidas rakendada kaugtöös tulemusjuhtimise põhimõtteid ja kuidas hinnata meeskonna tulemuslikkust;
- koostab isikliku arenguplaani teadmiste-oskuste rakendamiseks.

Maht: 40 h (iseseisev töö 20 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 09. jaanuar
Registreerimine: 28. detsember
Õppejõud
Hille Raud ja Egle Saska (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Esmaspäeviti ning kolmapäeviti 07.03.-06.04.2022 kell 17.15-20.30.

Registreerumine kursusele

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Nõutav on osavõtt vähemalt 70% kontakttundidest. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse alateemas kohustuslike praktiliste tööde (lepinguliikide võrdlus, kaasused; töölepingu analüüs; küsimustik, hindamistest) ja iseseisva töö sooritamise kaudu, hindamiskriteeriumid:
1. selgitab analüüsi kaudu välja meeskondade moodustamise lepinguliikide erinevused, plussid – miinused)
2. selgitab analüüsi kaudu välja ja teab töölepingu põhinõudeid
3. teab kaugtöö tingimuse töölepingus sisustamise põhimõtteid, oskab lepingusse vajaduspõhiseid muudatusi sisse viia
4. teab ja oskab rakendada tööaja korraldamise kriteeriumeid, hallata meeskonna argiseid tööõiguslikke vajadusi
5. teab töösuhte õigusliku haldamise baasvajadusi (mh. hajus- /hübriidkoostöö tingimustes) ja sooritab edukalt (70%) baasteadmiste koondtesti.
6. selgitab analüüsi kaudu välja virtuaalse meeskonna eripärad
7. oskab teha ja juhtida koostööd kaugjuhitavas meeskonnas
8. teab ja tunneb levinumaid IKT-lahendusi kaugtöös ning oskab läbi viia virtuaalseid koosolekuid
9. on koostanud isikliku arenguplaani teadmiste-oskuste rakendamiseks

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina@tmk.edu.ee)

AVASTA