Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Продвижение е-маркетинга

Õppe sisu:
Auditoorne õpe, 24 tundi:
• e-turunduse korraldamine
• e-turunduskanalid
• reklaamikommunikatsiooni ülesehitus
• reklaamikampaaniate plaan
• sisuplaan
• tasulised ja tasuta edendamise moodused
• teie sihtauditooriumi määratlemine
Praktiline töö, 36 tundi:
• konto analüüs (miks töötab või ei tööta)
• reklaamikampaaniate plaani koostamine
• ärikonto (isikliku brändi) ettevalmistamine edendamiseks
• sisuplaan (ärilehekülje müüv sisu)
• sihtauditooriumi määratlemine
• reklaami häälestamine FB ADS Manager (reklaamikabinett)
• saidi ettevalmistamine ja häälestamine edendamiseks
• Google Adwords reklaamikonto häälestamine,
• Google Analytics häälestamine
• reklaamikampaaniate analüüs, pidamine läbi Google Analytics, Google Adwords
Iseseisev töö, 30 tundi:
Praktilised tööd enda ettevõtte/toote kohta
• sihtauditooriumi kirjeldamine
• väljaannete plaani sisu koostamine
• reklaami- ja teavitussõnumite koostamine
• praktiline ADS reklaami häälestamine
• reklaamikonto häälestamine ( Google Adwords, Google Analytics )
• reklaamikampaaniate analüüsimine ja jälgimine läbi Google Analytics, Google Adwords.

Mida koolitusel õpid?

Koolituse lõpuks õppija:
• kirjeldab sihtauditooriumit lähtuvalt pakutavast tootest/teenusest;
• koostab turundusplaani koos meediaplaaniga lähtuvalt turunduseesmärkidest;
• koostab reklaamsõnumeid sõltuvalt sihtauditooriumist ja valitud turunduskanalist;
• häälestab reklaami FB ADS;
• häälestab reklaamikonto (Google Adwords, Google Analytics);
• analüüsib ja jälgib reklaamikampaaniat läbi Google Analytics, Google Adwords lähtuvalt turunduseesmärkidest.

Info
Maht: 60 tundi (iseseisev töö 30 tundi)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: vene keeles
Algus: 21. veebruar
Registreerimine: 06. veebruar
Õppejõud
Tatjana Moroz, Andrei Pšenitšnõi, Joanna Ivanova (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti 21.02.-30.05.2022 kell 17.15-20.30. 

Registreerumine

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Osalemine vähemalt 70% loengutes kontaktõppena või veebikeskkonnas.
Kursuse eduka läbimise eelduseks on aktiivne osalemine aruteludes ja praktilistes tööde sooritamine.

Õpiväljundite saavutamise hindamismeetodiks on e-turunduse ja sotsiaalmeedia turunduse põhimõtteid järgiva (visuaalselt ja sõnaliselt) turundussõnumi esitlus.

Hindamiskriteeriumid:
Õpiväljundid loetakse saavutatuks kui
- kampaaniaplaan on koostatud lähtuvalt turundusplaanist ning kirjeldatud turunduseesmärkidest;
- sõnumid on selged ning koostatud postitused kõnetavad valitud sihtrühma;
- reklaamikontod on häälestatud vastavalt planeeritule;
- reklaamikampaaniat on analüüsitud kasutades Google Analytics´i ja Google Adwords´i töövahendeid.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.

Kursuse kontakt
Svea Üksküla (svea@tmk.edu.ee)

AVASTA