Ülemiste City
Tartu Ülikool

Ravimitest maakeeli

Kursuse eesmärgiks on anda huvilistele põhiteadmisi ravimite alal.

Lisainfo siin

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbimise järel õppija:
Tunneb tähtsamaid etappe ravimite kasutamise aja- ja kujunemisloos.
Omab ettekujutust sellest, kuidas valmivad ravimid ning milliseid ravimvorme on olemas.
Mõistab ravimite koostist ning teab, mis on raviaine ja abiaine.
Omab ettekujutust sellest, kuidas ravimid toimivad ja kuidas ravimeid manustatakse.
Mõistab apteegi olemust ning oskab apteekrilt ravimialast nõu küsida. Teab ravimite kasutamise üldiseid põhimõtteid.

Maht: 26 h (iseseisev töö 26 h)
Koolituskrediidi kohti 5
Tasulisi kohti: 50 (24€)
Keel: eesti keeles
Algus: 07. märts
Registreerimine: 01. märts
Õppejõud
Ain Raal, Daiisy Volmer, Karin Kogermann, Janne Sepp, Kersti Teder, (Ain Raal – farmakognoosia professor, paljude taimeraamatute autor, lisaks uurinud farmaatsia ajalugu. Daisy Volmer – sotsiaalfarmaatsia kaasprofessor, farmaatsia instituudi juhataja ja proviisoriõppe programmijuht, õppe- ja teadustöö on keskendunud sotsiaalfarmaatsia teemadele. Karin Kogermann – füüsikalise farmaatsia kaasprofessor, peamiseks uurimissuunaks raviainete tahke faasi uuringud ning antimikroobsete kiuliste ravimkandursüsteemide väljatöötamine. Janne Sepp – farmakognoosia nooremlektor, viib läbi õppetööd farmakognoosias ning paralleelselt tegeleb doktoriõpingutega uurides ravimtaimi. Kersti Teder – töötab TÜ Kliinikumi Apteegis, kuid paralleelselt õpetab farmaatsia instituudis biofarmaatsiat ning lõpetab oma doktoritööd neelamisraskustega patsientidele sondiga ravimite manustamisest.)
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

7.03.-17.04.2022

Teemade avanemine veebis:
07.03.2022 Tere tulemast kursusele. Sissejuhatus. (Janne Sepp) Ajaloost tänapäeva. (Ain Raal)
14.03.2022 Ravimite valmistamine. (Karin Kogermann)
21.03.2022 Ravimite koostis. (Karin Kogermann)
28.03.2022 Ravimite manustamise põhimõtted. (Kersti Teder)
04.04.2022 Ülevaade apteegist. (Daisy Volmer) 1
1.04.2022 Ravimite kasutamise ABC. (Janne Sepp)

Õppevorm
veebikoolitus
Hindamine

Kursuse lõpetamiseks on vaja töötada läbi kõik õppematerjalid ning sooritada hinnatavad kontrolltestid maksimaalsele punktisummale (100%).
Lõpetajale väljastatakse tunnistus.

Kursuse kontakt
Urve Paaver (urve.paaver@ut.ee)
Veel samal teemal 17
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Company traditions to promote Active Lifes ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Uwa Odefa
Keel
Inglise keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Digital health and smart technology under ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Hannes Sjöblad
Keel
Inglise keeles
Tartu
Tartu Ülikool
Histoloogia histoloogilise tehnika alustega
Maht
12 EAP - 48 auditoorset + 104 praktika + 160 iseseisva töö h
Algus
01. september 2022
Õppejõud
Andres Arend, Aimar Namm, Taavi Torga
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Juhitud ja juhtimata riskid töökeskkonnas ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Pia Pedanik, Aili Maar
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Kui oskad hästi magada, saad hästi elada
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Tuuliki Hion
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Kuidas toetada kaugtööd tegeva töötaja sot ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Getter Toome
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Meeskonna koostöö
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Raimo Ülavere
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Milleks tööandjale sotsiaalne tervis ja põ ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Marko Uibu, Triin Vihalemm
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Organisatsioonikultuur kui efektiivne töör ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Maaja Vadi
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Sinu veri ütleb rohkem kui tuhat sõna
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Mariken Ross
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Sisekliima ja töökeskkond
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Jarek Kurnitski
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Söömisharjumused, mis toetavad rõõmsameelsust
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Kristin Oja
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Terve Eesti terveks – illusioon või reaalsus?
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Annika Veimer
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Tervise tulevik
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Andreas Taalas
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Tugev tervis algab kõhust – kuidas hoolits ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Epp Sepp
Keel
Eesti keeles
Tartu
Tartu Ülikool
Uurimistöö alused tervishoius
Maht
13 EAP - 65 auditoorset + 35 praktika + 238 iseseisva töö h
Algus
12. september 2022
Õppejõud
Anneli Uusküla, Krista Fischer, Marika Tammar . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Vaimne tasakaal avab sinu täispotentsiaali
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Merike Sisask
Keel
Eesti keeles

AVASTA