Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu

Eesmärk on õppida meetodeid, mis aitavad iseseisvalt luua lihtsamaid digitaalseid lahendusi, läbimõeldud ja tähendusrikkaid sõnumeid; panustada disainimõtlemise põhitõdede mõistmisesse ja rakendamisesse igapäevases töös ettevõtte oma kodulehe näitel.

Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel ja teavitatakse osalema pääsust personaalselt.
Palume kõigepealt täita motivatsioonikri SIIN.

Mida koolitusel õpid?

 Kursuse läbinud osaleja:

  • analüüsib probleeme ja leiab disainimõtlemise loovas võtmes lahendusi;
  • kasutab loominguliselt digitaalseid lahendusi;
  • uurib iseseisvalt oma sõnumi sihtgruppi;
  • loob sihtgrupiti kõnetava sõnumi;
  • loob lihtsamaid veebilehe prototüüpe,
  • on omandanud nende loomise põhitõed;
  • on saanud väikeses meeskonnas töötamise kogemuse.
Maht: 40 h (iseseisev töö 8 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 05. oktoober
Registreerimine: 03. oktoober
Õppejõud
Neveli Niit, BA audiovisuaalne meedia BFM, BA teenuste juhtimine ja turundus TTÜ
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

BFM, Narva mnt.27, Tallinn

Õppevorm
koolitus
Hindamine

Kursuse läbimisel väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Katrin Sigijane (katrin.sigijane@tlu.ee)

AVASTA