Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu

Eesmärk on õppida meetodeid, mis aitavad iseseisvalt luua lihtsamaid digitaalseid lahendusi, läbimõeldud ja tähendusrikkaid sõnumeid; panustada disainimõtlemise põhitõdede mõistmisesse ja rakendamisesse igapäevases töös ettevõtte oma kodulehe näitel.

Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel ja teavitatakse osalema pääsust personaalselt.
Palume kõigepealt täita motivatsioonikri S
IIN.

Mida koolitusel õpid?

 Kursuse läbinud osaleja:

  • analüüsib probleeme ja leiab disainimõtlemise loovas võtmes lahendusi;
  • kasutab loominguliselt digitaalseid lahendusi;
  • uurib iseseisvalt oma sõnumi sihtgruppi;
  • loob sihtgrupiti kõnetava sõnumi;
  • loob lihtsamaid veebilehe prototüüpe,
  • on omandanud nende loomise põhitõed;
  • on saanud väikeses meeskonnas töötamise kogemuse.
Info
Maht: 40 tundi (iseseisev töö 8 tundi)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 12. mai
Registreerimine: 09. mai
Õppejõud
Neveli Niit, BA audiovisuaalne meedia BFM, BA teenuste juhtimine ja turundus TTÜ
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

 -  09.00 - 17.30, BFM, Narva mnt.27, Tallinn

Õppevorm
koolitus
Hindamine

Kursuse läbimisel väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Katrin Sigijane (katrin.sigijane@tlu.ee)
Veel samal teemal 4
Tallinn
Tallinna Ülikool
Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutu ...
Maht
40 tundi
Algus
11. märts 2022
Õppejõud
Siiri Häidma, MSc digitaalsed õpimängud, BFM . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Sotsiaalmeedia turundus algajatele
Maht
40 tundi
Algus
23. mai 2022
Õppejõud
Berit Renser, MA meediakommunikatsioonis (TLÜ . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Sotsiaalmeedia turundus algajatele
Maht
40 tundi
Algus
06. juuni 2022
Õppejõud
Berit Renser, MA meediakommunikatsioonis (TLÜ . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Turunduse automatiseerimine
Maht
28 tundi
Algus
18. veebruar 2022
Õppejõud
Alar Pink, MA reklaam ja imagoloogia, TLÜ, BF . . .
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA