Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Pakendi disain ja tootearendus

Koolituse eesmärk on pakkuda teadmisi ja oskuseid terviklikuks pakendi disainiks, mis algab pakendi valikust, sobiva etiketi ja kogu toodet hõlmava kujunduse loomiseni.

Läbitavad teemad:

  • disaini alused, disaini protsess;
  • pakend kui tervik: tooteinfo, sildid, kujundus;
  • pakend kui infokandja;
  • kujundus ja trükitehnoloogia (piirangud ja võimalused);
  • graafilise disaini põhivõtted (kujundusprogrammides Affinity Design või Adobe InDesign) pakendi kujunduses.

Koolitusele on oodatud ettevõtjad tootmise ja töötlemise valdkonnas

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbimisel osaleja:

  • teab disaini põhimõtteid ja disainiprotsessi;
  • analüüsib pakendi materjali valikuvõimalusi ja nende eeliseid/puudusi; teab pakendi infopaigutuse reegleid;
  • oskab graafilise disaini põhivõtteid (kujundusprogrammides Affinity Design või Adobe InDesign) pakendi kujundamiseks.
Info
Maht: 26 tundi
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 10. mai
Registreerimine: 24. mai
Õppejõud
Gina Metssalu (Haapsalu Kolledži disaini lektor)
Toimumiskoht
Haapsalu
Toimumisajad

Kursus toimub perioodil 10 - 10.00 - 15.30, Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž.

Vt täpsem ajakava SIIN.

Õppevorm
koolitus
Hindamine

Koolituse läbimiseks on vajalik osalemine loengus, töö tegemine arvutiklassis, iseseisvate harjutuste sooritamine kontaktõppe tundide jooksul ja arvestuseks vajaliku töö sooritamine.

Koolituse läbimisel väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Tiina Alasoo (tiina.alasoo@hk.tlu.ee)

AVASTA