Ülemiste City
Tallinna Ülikool

3D modelleerimise algõpetus

Koolituse eesmärk on pakkuda teadmisi ja oskuseid 3D modelleerimises SolidEdge tarkvara abil, saada selgus 3D mudelite olemusest ja konstrueerimise võimalustes.

 

Läbitavad teemad:

 • SolidEdge erinevused teistest CAD vahenditest.
 • Koostul põhinev modelleerimine.
 • Sünkroon- ja traditsiooniline modelleerimise erinevused.
 • Detailide modelleerimine.
 • Visualiseerimine.
 • Koostumooduli otstarbekas kasutamine.
 • Koostud.
 • Detailide vahelised sidemed.
 • 2D jooniste genereerimine loodud mudelist.
 • Joonistest mudeli loomine.
 • Automaatne spetsifikatsioonide koostamine.
 • Lõiked koostust.
 • Ülevaade tehnilise joonestamise põhitõdedest.
 • Joonise vormistamine
Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud osaleja oskab 

 • kasutada SolidEdge tarkvara;
 • luua 3D detaile ja konstrueerib nendest koostu;
 • genereerida 3D mudelitest 2D jooniseid ja 2D joonistest 3D mudeleid;
 • vormistada tehnilise joonestamise üldistele nõuetele vastavaid jooniseid.
Info
Maht: 26 tundi
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 22. märts
Registreerimine: 12. aprill
Õppejõud
Veiko Kirs (Haapsalu Kolledži õppejõud)
Toimumiskoht
Haapsalu
Toimumisajad

Kursus toimub 22 - 1210.00 - 15.30, Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Vt täpsem ajakava SIIN.

Õppevorm
koolitus
Hindamine

Kursuse läbimise eelduseks on 26 kontakttunnist vähemalt 20 tunnil osalemine. Etteantud tingimustel tuleb kontaktõppe ajal iseseisvalt visualiseerida kolmemõõtmeline objekt. Kursuse läbimisel väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Tiina Alasoo (tiina.alasoo@hk.tlu.ee)

AVASTA