Ülemiste City
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Diabeeti põdeva patsiendi käsitlus (e-kursus)

Anda teadmisi diabeedi haiguse olemusest, elustiili muutmisest, enesekontrolli jälgimisest ja toimetulekust kodustes tingimustes.

Mida koolitusel õpid?

Õppija:

  •  teab diabeedi tekkepõhjuseid, sümptomeid ja ravivõimalusi;
  •  teab elustiili mõju diabeedihaigele;
  •  teab füüsilise koormuse olulisust diabeedi puhul;
  •  teab, kuidas osutada patsiendinõustamist diabeeti põdevale patsiendile;
  •  oskab rollimängu käigus lahendada diabeeti põdeva patsiendi teemal situatsiooniülesandeid.
Info
Maht: 8 tundi
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (40 eurot€)
Keel: vene keeles
Algus: 04. aprill
Registreerimine: 30. märts
Õppejõud
Albina Şider
Toimumiskoht
Toimumisajad

04.04.2022 kell 9.00-16.00 Zoomi keskkonnas.

Õppevorm
e-koolitus
Hindamine

Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist. Õpiväljundite omandamist hinnatakse situatsioonülesannete lahendamisel ja õpimappide esitluse käigus.

Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus. Õpiväljundid mitteomandanud õppijale väljastatakse tõend.

Kursuse kontakt
Angela Räis (Angela.Rais@ttk.ee)

AVASTA