Ülemiste City
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Seedesüsteem ja toitekäitumise põhialused (e-kursus)

Anda ülevaade inimorganismi seedekulgla toimimise põhimõtetest ning söögiisu regulatsioonist organismis ja seda mõjutavatest teguritest.

Mida koolitusel õpid?

Õppija:

•    teab seedekulgla ehituse ja toimimise aluseid;
•    on kursis seedimise etappidega ning toitainete imendumisega;
•    mõistab seedekulgla mikrofloora olulisust organismi tervise seisukohast;
•    on kursis söögiisu ja toitekäitumise regulatsiooni põhimõtetega ja seostega biorütmide ja seedimise vahel.

Info
Maht: 26 tundi
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (90 eurot€)
Keel: eesti keeles
Algus: 18. aprill
Registreerimine: 13. aprill
Õppejõud
Laine Parts
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

Koolitus toimub 100% e-õpe õpikeskkonnas Moodle 18.04-18.05.2022. Koolitaja saadab 3 päeva enne kursuse algust osalejatele osalemisnimekirja alusel e-kirja teel kursusele sisenemise paroolid ja registreerumise juhised.

Õppevorm
e-koolitus
Hindamine

1. Õppija sooritab e-kursusel testi „Seedekulgla ehitus ja toimimine“. 10 küsimusest koosneva testi positiivseks läbimiseks peab olema saadud vähemalt 6 punkti 10-pallisüsteemis.
2. Vastavasisulise artikli leidmine ja selle sisust lühikokkuvõtte tegemine (ca 200 sõna).
3. Jälgida ühe päeva jooksul oma organismi biorütmi söögiisu ja toitekäitumise seisukohast ja teha kirjalik kokkuvõte toetudes kursuse materjalidele.

Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus. Õpiväljundid mitteomandanud õppijale väljastatakse tõend.

Kursuse kontakt
Lagle Kapper (lagle.kapper@ttk.ee)

AVASTA