Ülemiste City
Tartu Ülikool

Praktilised tööd taastuvenergeetikas

Praktiliste tööde sooritamine, superkondensaatorite, polümeerelektrolüütmembraan - kütuseelemendi ühikraku testimine, tahkeoksiid-kütuseelemendi testimine, ohutustehnika üldalustega tutvumine, vesinikutehnoloogiate ja taastuvenergeetika praktiliste põhialustega tutvumine, interneti põhised lahendused. Õppija iseseisvat tööd toetatakse Moodle'is.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse lõpetanud omavad ülevaadet taastuvenergeetika seadmete töö põhimõtetest, vesiniku- ja taastuvenergeetika alustest ja tunnevad uudsete energia salvestamise ja muundamise seadmete töö põhiprintsiipe.

Info
Maht: 40 tundi (iseseisev töö 38 tundi)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 07. veebruar
Registreerimine: 07. veebruar
Õppejõud
Tartu Ülikooli õppejõud ja praktikud (Tartu Ülikooli tipptasemel professorid ja praktilse töökogemusega eksperdid)
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

Kursus toimub teisipäeviti kl 10.00-17.00
08.02.2022 On sissejuhatav praktikum, mis toimub veebiseminari vormis Teams'I keskkonnas
15.02.2022 Praktikum 1
22.02.2022 Praktikum 2
01.03.2022 Praktikum 3
08.03.2022 Praktikum 4
15.03.2022 Praktikum 5
22.03.2022 Veebiseminar 1, tööde kohased küsimused ja vastused
29.03.2022 Veebiseminar 2, praktikumiga seotud ülesannete lahendamine

Õppevorm
osaliselt veebipõhine õpe
Hindamine

Tunnistus. 

Nõuded lõpetamiseks: 

Praktilised tööd teostatud ja õiged tulemused saadud ning tööd kaitstud 100% ulatuses. 

Kursuse kontakt
Vitali Grozovski (vitali.grozovski@ut.ee)

AVASTA