Ülemiste City
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Kommunikatsioonijuhtimine

Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsiooni juhtimisest ning kommunikatsioonijuhtimise seostest organisatsiooni mainekujunduse ja turundusega. Kursuse käigus peatutakse järgmistel teemadel: kommunikatsioonijuhtimise olemus ja sellega seotud põhimõisted; kommunikatsioonijuhtimise eesmärk ja põhimõtted; kommunikatsioonijuhtimise liigid ja vormid; kommunikatsioonijuhtimine kui protsess; organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsiooni korraldus, sihtgrupid ja kanalid; info edastamise mudelid; informatsiooni analüüs; kommunikatsioonitegevuste tulemuslikkuse mõõtmine; kommunikatsioonijuhtimise seos organisatsiooni maine ja turundustegevusega; strateegiline, taktikaline ja operatiivne plaan ning tegutsemine; kommunikatsiooni plaan ja selle kavandamine.
Mida koolitusel õpid?
  • tunneb kommunikatsioonijuhtimise olemust, põhimõtteid, protsessi, eesmärke ja alaliike;
  • oskab analüüsida sihtgrupile suunatud kommunikatsiooni mõjusust;
  • tunneb ja oskab kasutada kommunikatsiooni mõõtmis- ja hindamistehnikaid;
  • oskab koostada kommunikatsiooniplaani ja korraldada kommunikatsiooni juhtimist
Maht: 30 h
Tasulisi kohti: 5 (256€)
Keel: eesti keeles
Algus: 25. märts
Registreerimine: 24. märts
Õppejõud
Katriin Visnapuu
Toimumiskoht
Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
Toimumisajad
25. märts, 10:00
06. mai, 10:00
Näita rohkem
Õppevorm
koolitus
Hindamine

Aine läbimise tingimuseks on eksami edukas sooritamine.

Täpne info aineprogrammi kohta siit

Kursuse kontakt
Ly Hõbe (ly.hobe@eek.ee)

AVASTA