Ülemiste City
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Infopõhine juhtimine

Õppe eesmärgiks on anda magistrandile teadmised ja oskused tõenduspõhise info ja andmete kasutamiseks ettevõttes. Arvestuse infosüsteemi olemus, ülesehitus ja arendamine. Kommunikatsiooni ja tõlgendamise roll informatsiooni loomisel ja kasutamisel. Ressursikasutuse seos kulude ja kasumiga. Turundamise, hinnastamise ja müügiotsustega seotud tulude ja kulude informatsioon ja selle tõlgendamine. Operatiivjuhtimise otsusteks vajalik kuluinfo ja selle tõlgendamise võimalused ja ohud. Organisatsiooni osade, tulemuste, toodete/teenuste ja klientide kasumlikkuse analüüs ja hindamine. Planeerimine ja eelarvestamine juhtimisvahendina.
Mida koolitusel õpid?
  • Teab peamisi tõenduspõhise info ja andmete kasutamise põhimõtteid ja vahendeid.
  • Oskab kasutada arvestuse infosüsteemist saadavaid andmeid juhtimisel ning osaleda arvestuse infosüsteemi arendamises.
  • Teab milline roll on kommunikatsioonil ja informatsiooni tõlgendamisel andmete kasutamisel.
  • Oskab eristada olulist informatsiooni turundamise, hinnastamise ja müügiotsustega seotud andmete analüüsimisel.
  • Tunneb peamisi operatiivse finantsinfo tõlgendamise ohtusid ning oskab neid vältida.
  • Oskab analüüsida organisatsiooni osade, tulemuste, toodete/teenuste ja klientide kasumlikkust.
  • Tunneb peamisi planeerimine ja eelarvestamine meetodeid ja oskab neid rakendada juhtimises.
Maht: 24 h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 5 (192€)
Keel: vene keeles
Algus: 10. veebruar
Registreerimine: 09. veebruar
Õppejõud
Igor Korzoun
Toimumiskoht
Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
Toimumisajad
10. veebruar, 10:00
11. veebruar, 10:00
14. aprill, 10:00
15. aprill, 10:00
Näita rohkem
Õppevorm
koolitus
Hindamine

Aine läbimise tingimuseks on eksami edukas sooritamine.

Täpne info aineprogrammi kohta siit

Kursuse kontakt
Ly Hõbe (ly.hobe@eek.ee)

AVASTA